Projekty

24.04.2024

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizowała projekt BISON — H2020-MG-2018-2019-2020/H2020-MG-2020-SingleStage - INEA BIODIVERSITY AND INFRASTRUCTURE SYNERGIES AND OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN TRANSPORT NETWORKS.

24.04.2024

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizowała projekt ADMA TranS4MErs  (Advanced Manufacturing assistance and training for SME Transformation) finansowanego w ramach programu Horyzont 2020 UE.

19.04.2024

Od 1 czerwca 2024 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera rozpocznie realizację projektu o akronimie "PRINCE 2" w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

18.04.2024

Od 1 lipca 2024 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera będzie realizowała projekt o akronimie Burnout Prevent w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

11.10.2023

Projekt 3I solutions for PS ma na celu ułatwienie wdrażania nowoczesnych, elastycznych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w usługach publicznych poprzez skalowalne cyfrowych rozwiązań typu AR/VR/XR.

 

18.09.2023

Od 1 sierpnia 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Lidera realizuje projekt o akronimie BSR DeepTech Launch - Deep Tech Entrepreneurship Launchpad - developing efficient model for fostering STEM entrepreneurship among students and young researchers, to increase deep tech innovation in economy w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

13.09.2023

PROACTsme - Applied Data-Science and AI for proactive SME service - Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP.

Od 1 marca 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt o akronimie PROACTsme w ramach programu Interreg Europe.

09.08.2023

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zrealizowała projekt “Smart tools for quick and easy business start-up in Europe: the once-only challenge” („Inteligentne narzędzia do szybkiego i łatwego zakładania firm w Europie: zasada jednorazowości”) o akronimie START EASY, w ramach programu INTERREG EUROPE. I faza trwała do 31 lipca 2022, II faza (wdrożeniowa) do 31 lipca 2023.

15.06.2023

Projekt OD4GROWHT - Strengthening the availability and processing of Open Data to support local growth and urban transformation  (PL: Zwiększenie dostępności i przetwarzania otwartych danych w celu wspierania lokalnego rozwoju i transformacji miast) – ma na celu wzmocnienie dostępności i użyteczności otwartych danych (Open Data) w celu wspierania rozwoju lokalnego, w szczególności MŚP zajmujących się gospodarką danych oraz poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez lokalne podmioty publiczne w różnych dziedzinach.

09.02.2023

Poprawa konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju europejskich MŚP poprzez procedury i modele sukcesji. Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizowała projekt “Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.