ADMA TranS4MErs

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizowała projekt ADMA TranS4MErs  (Advanced Manufacturing assistance and training for SME Transformation) finansowanego w ramach programu Horyzont 2020 UE.

Czas trwania projektu:  1 października 2021 - 30 września 2024,
Budżet całkowity: 5 623 188,88 EUR

Ogólnym celem projektu ADMA TranS4MErs było świadczenie ogólnoeuropejskiej pomocy i szkoleń dla MŚP. Zostało to zoperacjonalizowane poprzez realizację platformy cyfrowej, wzmocnienie Digital Innovation Hubs(DIH), sieć EEN i Instytucje kształcenia zawodowego (VET) poprzez umożliwienie TranS4MErs prowadzenia MŚP w ich drodze do cyfrowej transformacji. Dostawcy usług / narzędzi i użytkownicy uzyskali priorytetowy dostęp do repozytorium usług / narzędzi cyfrowych, przyjaznego dla użytkownika pulpitu nawigacyjnego wspomagającego grywalizację w sieci edukacyjnej, uzupełnionego o aplikację TranS4MErs w celu ulepszenia i uchwycenia doświadczenia w zakresie usług / narzędzi o dużym znaczeniu.