Projekty
zrealizowane

zrealizowane

SPRAWDŹ PROJEKTY

Projekty w trakcie
realizacji

wzrealizacji

SPRAWDŹ PROJEKTY

07.10.2021

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatora) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i studiów podyplomowych. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

PARTNERZY

Kontakt

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9
00-236 Warszawa

 

telefon 22 566 47 60           fax 22 843 83 31           mail biuro@armsa.pl

 

NIP:        521-337-46-90
KRS:       0000249823
REGON:    140391839