Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji

 

Zaktualizowano 31.10.2023

Naszą misją jest kreowanie i wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa mazowieckiego. Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji (CPI) (dawniej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera) realizuje działania ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości oraz na rozwój MŚP i Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Naszym celem jest również pozyskanie i obsługa inwestora, wspomaganie polskiego eksportera oraz wspieranie rozwoju ekosystemu biznesowego. CPI jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową.

CPI zajmuje się także realizacją działań z zakresu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego podczas wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Posiadamy bogate doświadczenie we wspieraniu MŚP oraz realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych: regionalnych, krajowych i międzynarodowych (m.in. programy Interreg, EWT, RPO, POWER, POIG). Dzięki budowaniu rozległych relacje i sieci; obszary współpracy obejmują udział w grupach interesariuszy projektów, współorganizację wydarzeń promocyjnych, szkoleniowych lub gospodarczych.

Podczas realizacji działań CPI ściśle współpracuje z firmami, samorządami, instytucjami publicznymi i Instytucjami Otoczenia Biznesu w celu budowania innowacyjnego i przyjaznego ekosystemu dla MŚP. Współpracujemy również Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwami, Ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polski na całym świecie, Zagranicznymi Biurami Handlowymi (ZBH), Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.) oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

POMAGAMY - inwestorom krajowym i zagranicznym.

DZIAŁAMY - na rzecz mazowieckich przedsiębiorców

PROMUJEMY - potencjał gospodarczy Mazowsza w kraju i za granicą.

Zgłaszając się do CPI zagraniczny przedsiębiorca otrzyma informacje na temat polskich uwarunkowań prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak również informacje ściśle praktyczne, takie jak doradztwo w wyborze terenu inwestycyjnego z bazy terenów, którą prowadzi CPI, lub kontakt z zainteresowanym współpracą przedsiębiorcą polskim.

Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz przedsiębiorczości. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy.

Kontakt

Katarzyna Cesarczyk
Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji
Tel. 22 566 47 89
k.cesarczyk@armsa.pl

Karolina Ivaldi
Zastępca Dyrektora Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji
Tel. 22 566 47 92
k.ivaldi@armsa.pl

Milena Kubicka
Główny Specjalista
Tel. 22 566 47 91
m.kubicka@armsa.pl

Barbara Łopyta
Główny Specjalista
b.lopyta@armsa.pl

Klara Łukasiuk
Koordynator projektu Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego
Tel. 22 566 47 91
k.lukasiuk@armsa.pl

Paweł Śliwa
Specjalista
Obsługa zapytań inwestycyjnych, tereny inwestycyjne
Tel. 22 566 47 83
p.sliwa@armsa.pl

Polub nas!

Zapraszamy do polubienia naszego profilu Facebook oraz obserwowania nas na LinkedIn.

Na naszych kanałach informujemy o aktualnych wydarzeniach w Centrum Przedsiębiorczości i Inwestycji, ciekawostkach gospodarczych i kulturalnych na Mazowszu i w Polsce oraz działaniach projektowych.

 

coie projekt

Stopka EU