Aktualności

07.10.2021

Celem działania jest dofinansowanie (za pośrednictwem Operatora) wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze szkoleń i studiów podyplomowych. Usługi rozwojowe świadczone są co do zasady za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Wsparcie wynikające z rekomendacji Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) przyczyni się do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

01.10.2021

Głosuj na projekty na  https://bom.mazovia.pl/. Głosowanie trwa od 20 września do 10 października 2021

06.09.2021

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na  webinarium: „ Nowa Mapa Pomocy  - Kluczowe zmiany dla Mazowsza ”
organizowane przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. wraz z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, które odbędzie się 15 września (środa) o godz. 10:00.

06.09.2021

Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy II etap szkoleń on-line w ramach projektu pt. "Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego".
Poniżej znajdziecie Państwo tematy oraz terminy pierwszych dwóch szkoleń zaplanowanych na ten etap tylko dla kadry merytorycznej.  (Szkolenia dla kadry kierowniczej odbędą się w późniejszym terminie).

03.09.2021

Zachęcamy Państwa do wsparcia Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości. Prosimy o zaproszenie zrzeszonych pod Państwa skrzydłami firm do zostania Inwestorem Społecznym.

01.09.2021

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego Konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakresu pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

01.09.2021

W imieniu Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu aktualizacji Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+ Innowacyjne Mazowsze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

10.08.2021

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. wraz z  Polską Agencję Inwestycji i Handlu pt. "Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oś priorytetowa II, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, do drugiego etapu zgłosiły się następujące gminy:

23.07.2021

Szanowni Państwo,
w czerwcu odbyła się szósta edycja Forum Liderów PPP, poświęcona realizacji strategicznych inwestycji publicznych w modelu PPP, podczas której omówiono etap przedinwestycyjny, proces zarządzania, warunki osiągnięcia bankowalności i case study inwestycji w transport publiczny.
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., objęła to wydarzenie patronatem honorowym.

22.07.2021

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie! Samorząd Województwa Mazowieckiego, wspierając i doceniając rozwój cyfryzacji, ogłasza kolejną edycję konkursu "Samorządowy lider cyfryzacji 2021" dla urzędów gmin, urzędów miast, starostw powiatowych, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym jednostek o charakterze oświatowym oraz zdrowotnym) lub spółek handlowych w których Samorząd Województwa Mazowieckiego posiada 100% udziałów lub akcji.