Aktualności

18.10.2022

31 lipca 2022 roku zakończyliśmy realizację I fazy projektu START EASY, tym samym z dniem 1 sierpnia 2022 roku rozpoczęliśmy II fazę projektu (od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku).

On July 31, 2022, we completed the implementation of Phase I of the START EASY project, thereby starting Phase II of the project on August 1, 2022 (from August 1, 2022 to July 31, 2023).

12.10.2022

Podczas warsztatu odpowiemy m.in. na następujące pytania:

  • Jak małżeństwo i obowiązujący w nim ustrój majątkowy wpływa na prawa do udziałów/akcji w spółce?
  • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
  • Jak brak testamentu wpływa na dziedziczenie po zmarłym nestorze?
  • Jak przekazać firmę w testamencie, aby nie doprowadzić do zachwiania jej działalności operacyjnej?
  • Kiedy jest najlepszy czas na przekazanie firmy rodzinnej następnemu pokoleniu i jak to zrobić?
  • Jak ukształtować uprawnienia członków rodziny w sferze zarządczej, a jak w sferze właścicielskiej?
  • Czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem na wielopokoleniowość firm rodzinnych?
  • Gotowość jest duchem biznesu – czy jesteś gotowy na zmianę, również pokoleniową?
29.09.2022

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy o trwającym naborze do V edycji programu Akademia Menedżera Innowacji. W programie mogą wziąć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa które poprzez udział w szkoleniach oraz części doradczej usprawnią wewnętrzne procesy wdrażania zmian oraz zarządzania innowacjami w swoich organizacjach.

27.09.2022

W ostatnim czasie dostajemy liczne sygnały o tym, że nieznany nam podmiot, podszywający się pod ARM S.A., zachęca do podpisywania jednostronicowych umów dotacyjnych. Prosimy o czujność przy tego typu telefonach i wzmożoną ostrożność.

27.09.2022

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Do udziału w warsztatach zapraszamy przedsiębiorców regionu zainteresowanych aktualnymi rozwiązaniami na polu GOZ

26.09.2022

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają Państwa na webinar poświęcony tematyce sukcesji i związaną z nią zmianą właścicieli w przedsiębiorstwie. Gościem wydarzenia, a zarazem głównym prelegentem będzie Dr Małgorzata Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.

22.09.2022

Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH.

15.09.2022

Leasing zwrotny dla Przedsiębiorców z sektora MŚP (prowadzących pełną księgowość)

14.09.2022

Świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji krajowej i zagranicznej, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych, które są nieocenioną wartością polskiej gospodarki.

13.09.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Re_Open UK, mającego na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków Brexitu.