Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

COIE jest miejscem pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców zagranicznych, zainteresowanych inwestowaniem na Mazowszu oraz dla przedsiębiorców mazowieckich, podejmujących i realizujących działalność eksportową. Podczas realizacji swych działań  Centrum ściśle współpracuje między innymi z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Ministerstwami, Ambasadami i Konsulatami Rzeczpospolitej Polski na całym świecie, Zagranicznymi Biurami Handlowymi (ZBH), Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. (PAIH S.A.)  oraz Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi.

Zgłaszając się do COIE zagraniczny przedsiębiorca otrzyma informacje na temat polskich uwarunkowań prawnych związanych z rozpoczęciem działalności gospodarczej, jak również informacje ściśle praktyczne, takie jak doradztwo w wyborze  terenu inwestycyjnego z bazy terenów, którą prowadzi COIE, lub kontakt z zainteresowanym współpracą przedsiębiorcą polskim. Przedsiębiorca z Mazowsza może liczyć natomiast na usługi informacyjne w zakresie prowadzenia działalności eksportowej oraz na pomoc w nawiązaniu kontaktu z partnerem zagranicznym. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, a działania są za każdym razem podejmowane w sposób dostosowany do potrzeb przedsiębiorcy.

COIE zajmuje się także realizacją działań  z zakresu promocji gospodarczej województwa mazowieckiego podczas wielu krajowych i międzynarodowych wydarzeń o charakterze gospodarczym.

Oferty Inwestycyjne

Tereny inwestycyjne Województwa Mazowieckiego dostępne są w ogólnopolskiej bazie – Generatorze Ofert Inwestycyjnych - https://baza.paih.gov.pl/. Generator ofert inwestycyjnych jest bezpłatnym narzędziem, które udostępnia komplet informacji na temat zamieszczonych ofert inwestycyjnych, dzięki czemu zainteresowani Przedsiębiorcy i Inwestorzy w łatwy sposób mogą zlokalizować najlepsze nieruchomości w Polsce.

Baza, podzielona została na następujące kategorie:
• tereny niezabudowane (greenfield)
• tereny zabudowane (brownfield)
• powierzchnie biurowe
• oferty turystyczne
Jest również miejscem do promocji polskich Gmin i Miast, które mogą zaprezentować swoją pełną ofertę inwestycyjną.   

Właścicieli terenów zapraszamy do kontaktu z nami w celu umieszczenia oferty w bazie PAIH. Zamieszczenie oferty jest całkowicie bezpłatne.

Kontakt

Katarzyna Cesarczyk
Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel. 22 566 47 89
k.cesarczyk@armsa.pl

Karolina Ivaldi
Zastępca Dyrektora Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera
Tel. 22 566 47 92
k.ivaldi@armsa.pl

Milena Kubicka
Główny Specjalista
Tel. 22 566 47 91
m.kubicka@armsa.pl

Barbara Łopyta
Główny Specjalista ds. Relacji z Partnerami Lokalnymi
b.lopyta@armsa.pl

Klara Łukasiuk
Koordynator projektu Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego
Tel. 22 566 47 91
k.lukasiuk@armsa.pl

Paweł Śliwa
Specjalista ds. Relacji z Partnerami Lokalnymi
Obsługa zapytań inwestycyjnych, tereny inwestycyjne
Tel. 22 566 47 83
p.sliwa@armsa.pl

 

Polub nas!

Zapraszamy do polubienia naszego profilu https://pl-pl.facebook.com/COIE.ARMSA , gdzie  informujemy o aktualnych wydarzeniach w Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz ciekawostkach gospodarczych i kulturalnych na Mazowszu i w Polsce.

coiie

coie projekt

Stopka EU