PROACTsme

logo

Od 1 marca 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt o akronimie PROACTsme (PROACTsme - Applied Data-Science and AI for proactive SME service - Zastosowanie nauki o danych i sztucznej inteligencji dla proaktywnej obsługi MŚP) w ramach programu Interreg Europe 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.03.2023 – 28.02.2027
Budżet projektu: 1 515 448 €
Dofinansowanie w ramach programu INTERREG EUROPE: 970 664,40 €

Konsorcjum

  1. Generalitat de Catalunya, Business Management Office (ES) - lider projektu
  2. Møre and Romsdal County Council (NO)
  3. Public Institution Lithuanian Innovation Centre (LT)
  4. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (PL)
  5. Agencja Rozwoju Mazowsza (PL)
  6. Development Agency of Eastern Thessaloniki's Local Authorities (GR)
  7. University of Limerick (IE)
  8. CECOT Innovation Foundation (ES)

Opis projektu:

Projekt PROACTsme ma na celu  wymianę doświadczeń pomiędzy europejskimi regionami i doprowadzenie do udoskonalenia instrumentów polityki w zakresie rozwoju inteligentnych, spersonalizowanych, proaktywnych e-usług publicznych dla MŚP, prowadzących do ograniczenia biurokracji i wykorzystujących nowoczesne rozwiązania cyfrowe (takie jak sztuczna inteligencja, chmury obliczeniowe, big data, narzędzia wspomagające analitykę biznesową). Realizacja projektu jest szansą na zwiększenie odporności regionalnych gospodarek na kryzysy.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://www.interregeurope.eu/proactsme

Kontakt do zespołu projektowego ARM S.A.:
e-mail: coie@armsa.pl
tel.: 22 566 47 89