Projekty

16.03.2018

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego

16.03.2018

W ramach działania 9.5 POKL zostały zrealizowane 3 projektu pilotażowe

16.03.2018

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji 600 pracowników i przedsiębiorców ze 120 MMSP z terenu województwa Mazowieckiego w zakresie oszczędzania energii w przedsiębiorstwie.

16.03.2018

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji.

23.02.2018

ERICE- Europejskie Regiony na rzecz Doskonałości Klastrów. Okres realizacji: 2014 - 2015 r.

23.02.2018

Głównym celem projektu INWAPO jest uaktywnienie niewykorzystanego potencjału transportu wodnego w Europie Środkowej.

 

23.02.2018

Projekt skierowany jest do nauczycieli i innych pracowników instytucji sektora oświaty zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy po dniu 31 grudnia 2012 r.

23.02.2018

W ramach realizacji projektu Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego "M@zowszanie", utworzono portal świadczący e-usługi oraz Sieć Centrów Kompetencji.

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie podniesienia kwalifikacji 144 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie zwiększenia zdolności zatrudneinia poza sektorem rolnym osobom z terenu województwa mazowieckiego chcacym odejść z rolnictwa.