MAK - Mazowiecka Akademia Kompetencji

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 30 września 2018 r.

Wartość projektu: 3 236 896,49 zł, z czego 2 589 517,19 zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich.

Projekt skierowany jest do 880 osób w wieku powyżej 25 r.ż., które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności oraz kompetencji cyfrowych lub językowych, zamieszkałych na terenie woj. mazowieckiego, ze szczególnym uwzględnieniem osób 50+ (274 os.) i osób zamieszkujących tereny wiejskie (274 os.).

W ramach projektu realizowane będą następujące szkolenia:

    Java SE 8,
    Microsoft Oracle,
    Projektowane aplikacji webowych z pomocą HTML5,
    JavaScript i CSS3,
    Szkolenia z zakresu kompetencji DIGCOMP,
    Kurs języka angielskiego na poziomie A1 i A2.

Wszystkie szkolenia kończą się egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje.
Liderem projektu są Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Partnerem Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

 
Dokumenty rekrutacyjne można składać:
1. Szkolenia komputerowe

    - na adres e-mail: rekrutacjamak@pracodawcyrp.pl (szkolenia ICT)
    - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
    - osobiście w biurze projektu w godz.: 8:30-16:30


Kontakt:
e-mail: rekrutacjamak@pracodawcyrp.pl
tel. 22 518 87 78
Adres biura: ul Brukselska 7, 03-973 Warszawa

2. Szkolenia językowe

    - na adres e-mail: mak@armsa.pl                    
    - drogą pocztową/kurierem – decyduje data wpływu kompletu dokumentów rekrutacyjnych
    - osobiście w biurze projektu w godz.: 7:30-15:30

Kontakt:
Arleta Lewandowska
e-mail: mak@armsa.pl
tel. 22 566 47 87
Adres biura: ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
 
Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne na stronie Lidera: www.mak.pracodawcyrp.pl

 

Pobierz załączniki

REGULAMIN PDF >>

FORMULARZ REKRUTACYJNY >>

OŚWIADCZENIE >>