Aktualności

12.09.2023

Jeśli olbrzymie wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie, sprawiają Państwu problemy.

Jeśli na skutek tychże wahań pogarszają się Państwa marże handlowe, trudniej jest Wam zaplanować budżet kosztów i przychodów dla zagranicznych kontraktów handlowych.

Jeżeli wahania notowań walut powodują ujemne różnice kursowe w Państwa bilansach …

… To znak, że należy wziąć udział w 2-dniowym szkoleniu: „Zabezpieczanie ryzyka walutowego w firmie”.

24.08.2023

Województwo Mazowieckie już po raz trzynasty ogłasza konkurs „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”, zwany dalej „Konkursem”. Jego celem jest nagrodzenie Wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

21.07.2023

ARM S.A. w imieniu Solidarity Fund PL in Moldova serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium kończącym projekt „Public4mSME+ Sharing economy model as a resource for MSMEs during COVID-19 recovery time – second stage". Seminarium odbędzie się 25 lipca br., prowadzone będzie on-line w języku angielskim.

20.07.2023

Fundusze Europejskie już od 19 lat zmieniają Mazowsze, a każdy dofinansowany projekt to realne korzyści dla mieszkańców regionu. Przed nami kolejna odsłona konkursu Lider Zmian, która ma na celu wyłonienie wyjątkowych inwestycji i przedsięwzięć spośród zrealizowanych projektów.

19.07.2023

BiznesPortal.pl - pod takim adresem od 1 lipca 2023 przedsiębiorcy znajdą pierwszą tak kompleksową wyszukiwarkę ofert wsparcia finansowego oraz pozafinansowego. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. przy wsparciu  Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej stworzyła narzędzie, dzięki któremu każdy przedsiębiorca może odnaleźć dopasowane do indywidualnych potrzeb oferty dofinansowania działalności.

19.06.2023

W dniach 17 i 18 maja we Florencji odbyło się pierwsze spotkanie inaugurujące projekt, w którym wzięły udział władze regionalne i lokalne z sześciu krajów europejskich. Głównym celem partnerstwa będzie promowanie zmian w polityce, które mogą sprzyjać tymczasowemu użytkowaniu i rozwojowi zrównoważonych, integracyjnych i odpornych miast.

28.04.2023

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 2 maja 2023 r. ARM S.A. jest nieczynna.

27.04.2023

Podczas warsztatu uczestnicy:
- Dowiedzą się czym jest fundacja rodzinna w Polsce?
- Dlaczego fundacja rodzinna w Polsce może być ciekawym rozwiązaniem dla budowania stabilnych biznesów?
- Jak założyć fundację rodzinną i czy jest to długi proces?
- Jakie są zalety fundacji rodzinnej w Polsce?
- Czy opodatkowanie w fundacji rodzinnej jest korzystne?

25.04.2023

Rada Nadzorcza Spółki Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu oraz dwóch Członków Zarządu.

14.04.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii organizuje kolejną edycję akceleratora branżowego, tym razem dla branży budowlanej. Poprzednie edycje dla sektorów meblowego, kosmetycznego, modowego, urządzeń medycznych, jachtów, branży rolno-spożywczej oraz motoryzacyjnej zakończyły się sukcesem. Projekt skierowany jest do małych, średnich i dużych firm, które chcą rozwijać swoją działalność, są zainteresowane rozpoczęciem lub wzmocnieniem obecności na rynkach zagranicznych bądź rozważają wdrożenie innowacyjnych rozwiązań.