Projekty

23.01.2020

Różne regiony w Europie są przedmiotem intensywnej urbanizacji, a otwarte przestrzenie podmiejskie (PUOS) maleją ze względu na ogromne inwestycje na obrzeżach miast lub na obszarach funkcjonalnych obszarów miejskich. RENATUR ma zatem na celu zachowanie tych obszarów jako dziedzictwa przyrodniczego i dalszy rozwój instrumentów polityki na rzecz ochrony przyrody w pobliżu obszarów miejskich.  

24.10.2019

Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego.

21.02.2019

Projekt stanowi odpowiedź na możliwość udziału europejskiego sektora rolno-spożywczego w procesie tworzenia innowacji i pobudzania wzrostu gospodarczego. Liderem projektu jest hiszpański region LaRioja, a partnerstwo zrzesza 5 europejskich regionów. Ze strony Mazowsza w realizację projektu oprócz ARM S.A. zaangażowany jest również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

30.11.2018

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych w obszarze kompetencji językowych oraz cyfrowych przez 740 osoby dorosłe do 30 września 2018 r.

 

17.03.2018

Celem projektu jest złagodzenie procesów wykluczenia społecznego poprzez zindywidualizowane i kompleksowe zastosowanie różnych typów działań w odniesieniu do każdego z 500 uczestników projektu korzystających z pomocy społecznej w wybranych powiatach województwa mazowieckiego.

16.03.2018

Cel projektu: przygotowanie funkcjonariuszy i pracowników Policji z Mazowsza do skuteczniejszego wykonywania obowiązków służbowych.

16.03.2018

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy dorosłych osób pracujących zatrudnionych na terenie Województwa Mazowieckiego

16.03.2018

W ramach działania 9.5 POKL zostały zrealizowane 3 projektu pilotażowe

16.03.2018

Cel projektu: podniesienie kwalifikacji 600 pracowników i przedsiębiorców ze 120 MMSP z terenu województwa Mazowieckiego w zakresie oszczędzania energii w przedsiębiorstwie.

16.03.2018

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji.