Burnout Prevent

logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca 2024 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera będzie realizowała projekt o akronimie "Burnout Prevent" (Enhancing skills, developing innovative service solutions and policy recommendations for burnout prevention, in CE smart specialization sectors )w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE 2021-2027.

Okres realizacji projektu: 01.07.2024 – 31.12.2026
Budżet projektu: 2 084 155 €

Konsorcjum:

1. E-institute, Institute for comprehensive development solutions - Lider Projektu (SI) Lider Projektu
2. Nofer Institute of Occupational Medicine (PL)
3. Active Comenius University Bratislava (SK)
4. Slovak Business Agency (SK)
5. Budapest Chamber of Commerce and Industry (HU)
6. Padova Chamber of Commerce, Industry, Crafts and Agriculture (IT)
7. Chamber of Commerce and Industry of Slovenia – Chamber of Agricultural and Food Enterprises (SI)
8. Croatian Chamber of Economy (HR)
9. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL)
10. Bwcon (DE)
11. National Center for Public Health and Pharmacy (HU)
12. Croatian Institute of Public Health Hrvatska (HR)

Opis projektu:

Ogólnym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników i MŚP, opracowanie innowacyjnych rozwiązań i rekomendacji w zakresie polityk, które pomogą zapobiegać syndromowi wypalenia zawodowego pracowników w Europie Centralnej, a tym samym przyczynią się do zwiększenia produktywności i konkurencyjności MŚP. Ponieważ nacisk zostanie położony na działania profilaktyczne, projekt przyczyni się również do zmniejszenia obciążenia systemu opieki zdrowotnej.
Będzie to pierwszy projekt w całej UE kompleksowo uwzględniający wszystkie 3 aspekty zespołu wypalenia zawodowego: otoczenie korporacyjne, czas wolny i stres cyfrowy.

Zespół projektowy:

Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Ilona Bąk, i.bak@armsa.pl
Paweł Śliwa p.sliwa@armsa.pl