BISON

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. realizowała projekt BISON — H2020-MG-2018-2019-2020/H2020-MG-2020-SingleStage - INEA BIODIVERSITY AND INFRASTRUCTURE SYNERGIES AND OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN TRANSPORT NETWORKS.

Budżet: finansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, wartość dotacji - 37 950,00 euro
Termin realizacji projektu 5.10.2020 r. – 31.03.2021 r.

Celem Projektu było informowanie o pojawiających się wyzwaniach w temacie bioróżnorodności w sektorze infrastruktury, wskazanie głównych koncepcji oraz dostosowanie się do ewolucji i ram międzynarodowych poprzez uwzględnienie odpowiednich „Celów cząstkowych” (np. odpowiedź na wyniki międzynarodowych konferencji COP of the CBD, Transport Research Arena (TRA)).