Projekt 3I solutions for PS ma na celu ułatwienie wdrażania nowoczesnych, elastycznych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w usługach publicznych poprzez skalowalne cyfrowych rozwiązań typu AR/VR/XR. Intencją jest określenie powiązań między planowaniem, wdrażaniem i testowaniem rozwiązań przygotowujących narzędzia AR/VR/XR do użytku przez lokalne władze publiczne a rozwiązaniami infrastrukturalnymi.  Powyższe działanie służy do sformułowania Road-mapy dla instytucji publicznych w celu wdrożenia XR, jak również wielu innych zaawansowanych technologii dla społeczeństwa.

Partnerzy projektu:
Partner wiodący: Lappeenranta-Lahti University of Technology (Finlandia)
AR-GO lab Oy (Finlandia)
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (Polska)
Kaunas Science and Technology Park (Litwa)
Smiltene Municipality (Łotwa)

Termin realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.07.2025
Budżet: 498,400.00 euro
Więcej informacji: https://interreg-baltic.eu/project/3i-solutions-for-ps/

Zespół projektowy:
Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Ilona Bąk, i.bak@armsa.pl

Projekt 3I solutions for PS jest realizowany ze środków w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

3lsolutions_logo