BSR DeepTech Launch

logo

BSR DeepTech Launch - Deep Tech Entrepreneurship Launchpad - developing efficient model for fostering STEM entrepreneurship among students and young researchers, to increase deep tech innovation in economy (Opracowanie skutecznego modelu wspierania przedsiębiorczości STEM wśród studentów i młodych naukowców w celu zwiększenia potencjału innowacji technologicznych w gospodarce)

Od 1 sierpnia 2023 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Lidera realizuje projekt o akronimie BSR DeepTech Launch w ramach programu Interreg Baltic Sea Region.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 – 31.07.2025

Budżet projektu: 499 350,40 €

Partnerzy projektu:

  1. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (PL) - Lider projektu
  2. Lithuanian Innovation Centre (LT)
  3. Polish Technological Platform of Photonics (PL)
  4. OpTecBB (DE)
  5. Association of Research and Technology Organisations (RTO Lithuania) (LT)

Opis projektu:

Innowacje Deep Tech mają potencjał do dostarczania transformacyjnych rozwiązań w obliczu globalnych wyzwań, a wzrost innowacyjności gospodarki zapewnia lepsze rozwiązania przyszłych kryzysów, jednocześnie przyczyniając się do wzmocnienia jej odporności.

Istniejąca luka talentów technologicznych w regionie bałtyckim może ograniczać te procesy, dlatego tak ważne są działania na rzecz wzrostu podaży startupów i wspierania przedsiębiorczości, które służyć będą studentom i młodym naukowcom do odkrywania możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej. Inspirując potencjalnych założycieli startupów i wprowadzając rozwój umiejętności przedsiębiorczych na etapie preinkubacji, można zwiększać ich szanse na rynkowy sukces.

Celem projektu jest opracowanie zestawu narzędzi – Toolboxa – zawierającego umiejętności i wiedzę biznesową, potrzebną na wczesnym etapie kariery przedsiębiorcy zdobywającego dojrzałość do budowania zrównoważonego i odpornego na kryzysy biznesu. Bezpośrednie zaangażowanie studentów i młodych naukowców w proces tworzenia Toolboxa przyczyni się do stworzenia narzędzia odpowiadającego ich realnym potrzebom. Narzędzia będą wykorzystywane w wielu konfiguracjach przez podmioty wspierające przedsiębiorczość technologiczną, takie jak organizacje otoczenia biznesu, agencje sektorowe, szkolnictwo wyższe i instytucje badawcze.

Projekt realizowany ze środków programu INTERREG Baltic Sea Region.

Strona projektu: https://interreg-baltic.eu/project/bsr-deeptech-launch/ 

Kontakt do zespołu projektowego:

e-mail: coie@armsa.pl
tel.: 22 566 47 60