Różne regiony w Europie są przedmiotem intensywnej urbanizacji, a otwarte przestrzenie podmiejskie (PUOS) maleją ze względu na ogromne inwestycje na obrzeżach miast lub na obszarach funkcjonalnych obszarów miejskich. RENATUR ma zatem na celu zachowanie tych obszarów jako dziedzictwa przyrodniczego i dalszy rozwój instrumentów polityki na rzecz ochrony przyrody w pobliżu obszarów miejskich.  

Projekt rozpoczął się w sierpniu 2019 r. i jest realizowany w ramach programu Interreg Europe 2014-2020, bierze w nim udział sześciu partnerów: z Belgii (Flandria - Flamandzka Agencja Ziemska), Niemiec (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Transportu Saksonii - Anhalt, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze), Polski (Mazowsze – Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.), Słowenii (BSC Centrum Wsparcia Biznesu Kranj), Hiszpani (Uniwersytet Kraju Basków) i Węgier (Rząd Hajdú-Bihar). Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. Przez cztery lata projekt będzie finansowany  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, na poziomie 1,27 miliona euro.

Więcej informacji na stronie projektowej: https://www.interregeurope.eu/renatur/

renatur logo

 

 

 

 

 

 

 

renatur piktogramy