Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. jest liderem w projekcie Public4MSME – Sharing economy model as a resource for SMEs during COVID-19 recovery time w ramach Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego z siedzibą w Bratysławie (International Visegrad Fund). Partnerami w projekcie są NGO Agency of European Innovations (AEI ) - Ukraina, Secondary Technical School of Electiracl Engineering (SPŠE) - Słowacja, Fundation for Enterprise Development in HB County - Węgry, Solidarity Fund PL in Moldova – Mołdawia. Głównym celem projektu jest zapewnienie warunków sprzyjających wzmocnieniu MŚP na obszarach miejskich podczas trwającej recesji wywołanej pandemią COVID-19, a także w fazie oczekiwanego ożywienia gospodarczego. Projekt Public4MSME jest odpowiedzią na oczekiwane większe zaangażowanie sfery publicznej w ratowanie firm. Dlatego wspólnie z partnerami z Krajów Wyszehradzkich chcemy zbierać najlepsze praktyki w tej dziedzinie. W efekcie powstanie Case Study Folder - katalog przykładów dzielenia się zasobami publicznymi z MŚP, wdrożonych na poziomie lokalnym, opisanych wg szczegółowych kryteriów obejmujących cel, charakterystykę oraz wytyczne dot. możliwości transferu do innych miast. W praktyce, każdy z partnerów przeprowadzi analizę obecnego stanu wiedzy nt. działań związanych ze wspieraniem firm w okresie pandemii COVID-19 oraz zbierze określoną listę studiów przypadków. ARM S.A. zgromadzi łącznie 30 przykładów studiów przypadków, także z województwa mazowieckiego. Realizując niniejszy projekt chcemy zachęcić instytucje publiczne w województwie mazowieckim: urzędy miast, instytucje kultury, edukacji, uczelnie i instytucje badawcze i inne, do dzielenia się wiedzą i pomysłami wpisującymi się w model Sharing Economy. 

Więcej informacji o projekcie:
www.public4sme.eu
 

Zespół projektowy:
Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Patrycja Laskus, p.laskus@armsa.pl

The project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe. 
www.visegradfund.org www.public4sme.eu


logo public4smevisegrad logo