Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A .Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podmioty, które przystąpią do projektu, przejdą przez dwa etapy i wdrożą standardy, otrzymają Certyfikat potwierdzający, iż dany samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Projekt jest odpowiedzią na działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przeprowadziło pilotażowe działania w latach 2016-2018 dla gmin województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie już 45 gmin tego regionu posiada Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów.

Program Operacyjny: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Okres realizacji: 1 października 2019 – 28 grudnia 2023 r.
Główni Beneficjenci: Jednostki  Samorządu Terytorialnego na Mazowszu.
Cel projektu: wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora w JST.

Realizacja projektu odbywa się w dwóch etapach:

Etap I projektu to udział pracowników ze 141 JST, w szkoleniach dotyczących podstawowych zagadnień z zakresu obsługi inwestora. Szkolenia będą prowadzone w podziale na grupy liderów i pracowników merytorycznych.

Przykładowe tematy szkoleń to:

  • Standardy obsługi inwestora i przewagi konkurencyjne lokalizacji;
  • ABC systemu obsługi inwestora w samorządzie;
  • Oferta inwestycyjna – towar, który chcemy sprzedać.

Kadra kierownicza: 1 dzień szkoleniowy;
Pracownicy merytoryczni: 2 dni szkoleń.

Etap II to szkolenia, doradztwo i wdrożenie Standardów w 71 JST, które posiadają ofertę inwestycyjną będącą własnością JST bądź własnością prywatną. Planowane tematy szkoleń to:

  • Niestandardowe podejścia stosowane przez JST w marketingu terenów inwestycyjnych;
  • Prognozowane trendy w marketingu terenów inwestycyjnych;
  • Wzmocnienie wizerunku JST przy zastosowaniu mechanizmów marketingowych.

Kadra kierownicza:  2 dni szkoleniowe;
Pracownicy merytoryczni: 4 dni szkoleniowe;
Indywidualne doradztwo dla JST w siedzibie JST bądź on-line.

projekt coie

stopka EU