Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego

Projekt realizowany jest przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A .Projekt polega na wdrożeniu jednolitych standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego. Podmioty, które przystąpią do projektu, przejdą przez dwa etapy i wdrożą standardy, otrzymają Certyfikat potwierdzający, iż dany samorząd jest kompleksowo przygotowany do profesjonalnej obsługi inwestora. Udział w nim pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Projekt jest odpowiedzią na działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które przeprowadziło pilotażowe działania w latach 2016-2018 dla gmin województwa warmińsko – mazurskiego. Obecnie już 45 gmin tego regionu posiada Certyfikat potwierdzający wdrożenie standardów.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
Działanie:2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Okres realizacji 1 października 2019 – 30 wrzesienia 2023 r.

Więcej informacji na: 
http://coie.armsa.pl/Wdrozenie,jednolitych,standardow,obslugi,inwestora,dla,JST,wojewodztwa,mazowieckiego,1196.html
 

projekt coie

stopka EU