AgriRenaissance - Innowacje na rzecz renesansu europejskiego sektora rolno-spożywczego

Okres realizacji: Projekt będzie realizowany do maja 2022

Projekt stanowi odpowiedź na możliwość udziału europejskiego sektora rolno-spożywczego w procesie tworzenia innowacji i pobudzania wzrostu gospodarczego. Liderem projektu jest hiszpański region LaRioja, a partnerstwo zrzesza 5 europejskich regionów. Ze strony Mazowsza w realizację projektu oprócz ARMSA zaangażowany jest również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem tej inicjatywy jest stymulowanie współpracy w ramach sektora rolno-spożywczego oraz zwiększanie możliwości badawczo-rozwojowych tego sektora m.in. poprzez doskonalenie polityk regionalnych. Pierwszy etap projektu obejmuje międzyregionalną wymianę doświadczeń, w tym wizyty studyjne, przygotowanie raportów i analiz oraz stworzenie regionalnej grupy interesariuszy. Etap drugi to wdrożenie opracowanych w etapie pierwszym planów działania oraz monitoring projektu.

Projekt będzie realizowany do maja 2022 roku i jest współfinansowany ze środków programu Interreg Europe.

Więcej informacji:
https://www.interregeurope.eu/agrirenaissance/
https://twitter.com/AgriRenaissanc1
https://www.linkedin.com/in/agrirenaissance
https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania/agri-reinassance.html

Zespół projektowy:
Dział Polityki Miejskiej i Innowacyjności
Michał Klepka, m.klepka@armsa.pl
Patrycja Laskus, p.laskus@armsa.pl

Profil Facebook: https://www.facebook.com/AgriRenaissanceEU

 

Agri_Renaissance