Projekty zrealizowane

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie podniesienia kwalifikacji 144 nauczycieli w zakresie metod pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

23.02.2018

Cel projektu: umożliwienie zwiększenia zdolności zatrudneinia poza sektorem rolnym osobom z terenu województwa mazowieckiego chcacym odejść z rolnictwa.

23.02.2018

Projekt zakładał umożliwienie osobom chcącym odjeść z rolnictwa zwiększenia zdolności do podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.

23.02.2018

Projekt zakładał podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców województwa mazowieckiego.

23.02.2018

Projekt zakładał wdrożenie programów rozwojowych w 60 szkołach i placówkach kształcenia zawodowego, gdzie organem prowadzącym są jednostki samorządu. Głównymi celem projektu jest wzrost potencjału szkolnictwa zawodowego na Mazowszu.

23.02.2018

Projekt ma na celu wzrost jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego podmiotów zaangażowanych w ich realizację w sektorze publicznym.