Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w partnerstwie z Komendą Stołeczną Policji realizuje projekt pn. Profesjonalne Kadry w Policji, skierowany do policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza


AKTUALNOŚCI

 

Zakończenie projektu pn. PROFESJONALNE KADRY W POLICJI  Opublikowano dn. 1.10.2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Projekt Profesjonalne Kadry w Policji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 został zakończony. W związku z tym, chcielibyśmy w imieniu Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które dostrzegły w nim potencjał i szansę na podniesienie swych umiejętności, i uzyskanie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w oferowanych w ramach projektu kursach. 


Kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS - zakończenie rekrutacji  Opublikowano dn. 6.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 6.09.2019 r. kończymy nabór na kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS. Będą to dwie ostatnie grupy realizowane w ramach projektu.

 


Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne - terminy Opublikowano dn. 5.09.2019 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne będzie realizowany w terminach: 14-15.09.2019 (2 dni); 16-17.09.2019 (2 dni); 18-19.09.2019 (2 dni); 23-24.09.2019 (2 dni) oraz termin rezerwowy 29-30.09.2019 (2 dni). Kurs jest realizowany przez Ogólnopolskie Centrum Techniki Jazdy S.C. Małgorzata Prątnicka, Elżbieta Wyszyńska, Stare Kosiny 50D, 06-521 Wiśniewo. Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00 - I dnia zajęć odbywa się szkolenie teoretyczne (6h) oraz badania lekarskie i psychologiczne; II dnia -  zajęcia praktyczne na torze (8h) zakończone egzaminem pisemnym i praktycznym. Kurs obejmuje: zajęcia w ośrodku doskonalenia technik jazdy, badania lekarskie oraz psychologiczne, opłatę za wydanie zezwolenia niezbędnego do poruszania się pojazdami uprzywilejowanymi oraz przewożącymi wartości pieniężne.

Kurs jest realizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (t. jedn. w Dz. U z 2018 roku poz. 1392 ze zm.) 

 


Kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS - wznowienie naboru  Opublikowano dn. 5.09.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 5.09.2019 r. rozpoczynamy nabór na ostatnie grupy w ramach kursu operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS. Zajęcia będą realizowane w terminach:

SZKOLENIE TEORETYCZNE (30 godzin  zajęć) - Biura szkoleniowe FRR przy ul. Wita Stwosza 32 lok. 5. w Warszawie.

Zajęcia teoretyczne BVLOS są cztery (8h+8h+7h+7h). Każdy termin będzie odpowiadał innemu tematowi.
Temat 1: 9.09.2019 9:00-17:00 
Temat 2: 10.09.2019 9:00-17:00
Temat 3: 11.09.2019 9:00-16:00
Temat 4: 12.09.2019 9:00-16:00
Termin rezerwowy: 24.09.2019 9:00-17:00 dla osób, które nie stawią się na określonych wyżej zajęciach (będzie możliwość odrobienia zaległości w zakresie jednego tematu).


SZKOLENIE PRAKTYCZNE – składa się ono z 24 godzin zajęć w skład których wchodzą zajęcia na symulatorze, loty dronem, zajęcia specjalistyczne (do zajęć praktycznych można przystąpić po wykonaniu badań lotniczo-lekarskich, które są przeprowadzane w ALERGO-MED AVIATION - ul. Lanciego 12 (lok. U7/8) w godz. 7.30-13.00, tel. 22 448 47 77 - koszt badań jest refundowany w ramach projektu). 

SYMULATOR - Biura szkoleniowe FRR przy ul. Wita Stwosza 32 lok. 5. w Warszawie na Mokotowie:
Zajęcia na symulatorze są jednodniowe (8h) 13.09.2019 9:00-17:00
Termin rezerwowy: 25.09.2019 9:00-17:00 
ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE - Biuro DRON.edu.pl ul. Wiedeńska 303, Warszawa, Błonia Wilanowskie:
Zajęcia specjalistyczne są jednodniowe (8h). 
17.09.2019 9:00-17:00 (8h)
Termin rezerwowy: 26.09.2019 9:00-17:00
PRAKTYKA W TERENIE - Biuro DRON.edu.pl ul. Wiedeńska 303, Warszawa, Błonia Wilanowskie


Praktyka w terenie zostanie uzgodniona z kursantami indywidualnie. Zajęcia te trwają 8 godzin i są realizowane na jednym spotkaniu lub maksymalnie na prośbę kursantów na dwóch spotkaniach po 4 godziny.
 


Kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem - planowane grupy sierpień i wrzesień Opublikowano dn. 22.07.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejne grupy w ramach kursu doskonalenia technik jazdy motocyklem. Kursy planujemy uruchomić w terminach: 3, 4, 17, 18.08.2019 r. oraz 8.09.2019 r., w godzinach 9-18. Zajęcia będą realizowane na torze Moto Park Ułęż, Ułęż 215 B. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 6 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS - zakończenie rekrutacji  Opublikowano dn. 3.06.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 5.06.2019 r. kończymy nabór na kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku BVLOS. 

Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Zakończenie naboru na kursy prawo jazdy kat. C i D w Warszawie  Opublikowano dn. 17.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że do godz. 15:30 dnia 20.05.2019 przyjmujemy zgłoszenia na kursy prawa jazdy kat. C i D zaplanowane do realizacji w Warszawie.

Przypominamy, że nadal otwarty jest nabór na kursy: kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, kurs obsługi suwnic kat. IIS, kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem, kurs doskonalenia technik jazdy samochodem, kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS oraz kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 


Rozpoczęcie rekrutacji na kursy: kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. D, kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS oraz kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne  Opublikowano dn. 16.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 16.05.2019 r. rozpoczynamy zapisy na kursy: kurs prawa jazdy kat. C, kurs prawa jazdy kat. D, kurs operatora dronów poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS oraz kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne. Wszystkie wyżej wymienione kursy będą realizowane w Warszawie. Osoby, które nie otrzymały informacji o stawieniu się na kursy w ramach projektu, mają możliwość zgłoszenia się na kursy, które mamy aktualnie w ofercie.

Przypominamy, że nadal otwarty jest nabór na kursy: kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych, kurs obsługi suwnic kat. IIS, kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem, oraz kurs doskonalenia technik jazdy samochodem.

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

 


Kurs prowadzący strzelanie - zakończenie rekrutacji  Opublikowano dn. 10.05.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że dnia 16.05.2019 r. kończymy nabór na kurs prowadzący strzelanie. 

Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Rozpoczęcie rekrutacji uczestników na nowe kursy Opublikowano dn. 28.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym uruchamiamy nabór na nowe kursy w ramach projektu pn. Profesjonalne Kadry w Policji. Są to kursy:

1. kurs prowadzący strzelanie;

2. kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych;

3. kurs obsługi suwnic kat. IIS

Wszystkie wymienione wyżej kursy kończą się egzaminem, po którego zdaniu uczestnik uzyskuje kwalifikacje z danego zakresu.

Planowany termin realizacji kursów - marzec 2019.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 


Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc - zakończenie rekrutacji dla grup zaplanowanych na luty w Warszawie Opublikowano dn. 19.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym kończymy nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach grup zaplanowanych do realizacji w Warszawie, w terminach: I grupa - 22-24.02 i 1-3.03.2019; II grupa - 25-26.02, 4-5.03 i 11-12.03.2019 r.

Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

Przypominamy również, że nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nadal otwarty.

 


Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc - planowane grupy w Warszawie Opublikowano dn. 8.02.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nadal otwarty. W lutym planujemy uruchomić dwie grupy szkoleniowe w Warszawie.

Grupa piątek-sobota-niedziela: 22-24.02 i 1-3.03 w godz. 9.00-18.00;

Grupa poniedziałek-wtorek: 25-26.02, 4-5.03 i 11-12.03 w godz. 9.00-18.00;

Każdy Uczestnik otrzyma podręcznik do Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Wydawnictwa Lekarskiego. Kurs, podręczniki oraz egzamin są dla Państwa całkowicie bezpłatne, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Każda osoba, która ukończy kurs i zda egzamin otrzyma tytuł Ratownika.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 


Kurs kwalifikowana pierwsza pomoc - najbliższy kurs Opublikowano dn. 17.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nadal otwarty. Najbliższy kurs będzie realizowany w Warszawie, ul. Wybrzeże Szczecińskie 6, w terminie: 21-23; 28-30.01.2019 r. (łącznie 6 dni). Każda osoba, która ukończy kurs i zda egzamin otrzyma tytuł Ratownika.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. 

 


Kurs ratownika wodnego V i VI grupa  Opublikowano dn. 17.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić ostanie grupy w ramach kursu ratownika wodnego. Kurs planujemy uruchomić w terminie: 25-27.01; 1-3.02; 8-10.02.2019 r. (łącznie 9 dni). Zajęcia będą realizowane w Warszawie, baseny ul. Inflancka 8 oraz na akwenie otwartym. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 8 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. 

 


Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS, kurs operator wózków widłowych oraz kurs ratownik wodny - zakończenie rekrutacji Opublikowano dn. 17.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w z dniem 18.01.2019 roku kończymy rekrutację na kursy: kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS, kurs operator wózków widłowych oraz kurs ratownika wodnego. Zajęcia dla ostatnich grup w ramach ww. kursów rozpoczną się pod koniec stycznia 2019 roku w Warszawie.

 


Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS  - wznowienie naboru Opublikowano dn. 8.01.2019 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wznawiamy nabór na kurs lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS. Kurs będzie realizowany pod koniec stycznia 2019 roku w Warszawie. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Kurs operatora wózków widłowych - wznowienie naboru Opublikowano dn. 21.12.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wznawiamy nabór na kurs operator wózków widłowych. Kurs będzie realizowany w styczniu 2019 roku w Legionowie przy ul. Strużańskiej 5. 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs elektryczny G1 Opublikowano dn. 10.12.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację na kurs elektryczny G1. 
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Kurs doskonalenia technik jazdy samochodem  Opublikowano dn. 23.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym rozpoczynamy nabór na kurs doskonalenia technik jazdy samochodem. Uruchomienie kursu jest planowane na styczeń/luty 2019 roku. Kursy będą realizowane w Warszawie lub na terenie gmin ościennych. Kurs będzie realizowany przez 2 dni szkoleniowe po 4 godziny każdego dnia. Podczas kursu uczestnik przejdzie: próbę na czas sprawdzającą umiejętności (w pierwszym dniu szkoleniowym), ponowne przeprowadzenie próby na czas w drugim dniu szkoleniowym po odbytym kursie (w celu ocen osiągnięć); ćwiczenia na placu min. 8, mające na celu doskonalenie techniki prawidłowego hamowania, manewrów skrętu, kontroli stabilności samochodu w sytuacjach trudnych; ćwiczenia na specjalistycznym torze szkoleniowym, z wykorzystaniem płyty poślizgowej, kręgu poślizgowego i toru do tzw. jazdy szosowej; szkolenie praktyczne jazda defensywna (zaawansowana) z komentarzem realizowana w warunkach miejskich (tj. na drodze publicznej, w warunkach zwykłego ruchu). Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs ratownika wodnego IV grupa  Opublikowano dn. 23.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejną grupę w ramach kursu ratownika wodnego. Kurs planujemy uruchomić w terminie: 30.11-2.12., 7-9.12, 14-16.12.2018 r. (łącznie 9 dni). Zajęcia będą realizowane w Warszawie, baseny ul. Inflancka 8 oraz na akwenie otwartym. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 8 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs ratownika wodnego jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem - planowane grupy  Opublikowano dn. 23.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejne grupy w ramach kursu doskonalenia technik jazdy motocyklem. Kursy planujemy uruchomić w terminie: 8.12.2018 r., w godzinach 9-18. Zajęcia będą realizowane na torze Moto Park Ułęż, Ułęż 215 B. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 6 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


Kursy elektryczny G1 oraz energetyczny G2 - planowane grupy  Opublikowano dn. 5.11.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy rozpocząć pierwsze grupy w ramach kursów: kurs elektryczny G1 oraz kurs energetyczny G2.

Kurs elektryczny G1, terminy:

13.11.2018, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa

22.11.2018, ul. Ruty 3, Warszawa

27.11.2018, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa

4.12.2018, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa

11.12.2018, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa

 

Kurs energetyczny G2, terminy:

29.11.2018, ul. Ruty 3, Warszawa

18.12.2018, ul. Szczęśliwicka 56, Warszawa

 

Nabór na ww. kursy  jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Zakończenie rekrutacji na kursy: operator wózków widłowych oraz operator żurawia przeładunkowego HDS Opublikowano dn. 31.10.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że dniem 7 listopada 2018 roku upływa termin dostarczania dokumentów rekrutacyjnych na kursy: operator wózków widłowych oraz operator żurawia przeładunkowego HDS. 

Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) Opublikowano dn. 11.10.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym zakończyliśmy rekrutację na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe).
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) - rekrutacja grupa V  Opublikowano dn. 5.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym wznawiamy rekrutację na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe).

Zajęcia kursu podstawowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas odbywać się będą w dniach:
15.10.2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 17:00 do 21:30
16.10.2018 r. (wtorek) w godzinach od 16:00 do 21:30
17.10.2018 r. (środa) w godzinach od 16:00 do 21:30
19.10.2018 r. (piątek) w godzinach od 12:30 do 17:30
Zajęcia kursu specjalistycznego w zakresie przewozu drogowego towarów wybuchowych klasy 1 odbywać się będą dnia:
18.10.2018 r. (czwartek) w godzinach od 16:00 do 21:30


Zajęcia będą prowadzone na ulicy: ul. Morcinka 32a, w Warszawie

 

Proponowany termin egzaminu po zakończeniu kursu 19.10.2018 r. godz. 17:30 ul. Morcinka 32a, Warszawa.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem - planowane grupy  Opublikowano dn. 2.10.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejne grupy w ramach kursu doskonalenia technik jazdy motocyklem. Kursy planujemy uruchomić w dwóch terminach: 13.10.2018 oraz 27.10.2018 r, w godzinach 9-18. Zajęcia będą realizowane na torze Moto Park Ułęż, Ułęż 215 B. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 6 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs spawania metodą MIG  Opublikowano dn. 27.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 27.09.2018 roku zakończyliśmy rekrutację na kurs spawania metodą MIG.


Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Kurs ratownika wodnego III grupa  Opublikowano dn. 14.09.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejną grupę w ramach kursu ratownika wodnego. Kurs planujemy uruchomić w terminie: 28-30.09, 5-7.10, 12-14.10.2018 r. (łącznie 9 dni). Zajęcia będą realizowane w Ostrołęce, Park Wodny "AQUARIUM", ul. Wincentego Witosa 3, 07-410 Ostrołęka oraz na akwenie otwartym.

 

Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 8 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs ratownika wodnego jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS  Opublikowano dn. 11.09.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 17.09.2018 roku zakończymy rekrutację na kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS.


Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - grupy w Radomiu i w Legionowie Opublikowano dn. 27.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejne grupy w ramach kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kursy będą realizowane w dwóch terminach:

I termin - 12-14.09, 19-21.09.2018 r., w godzinach 9-18, Hotel Gromada, ul. Narutowicza 9, 26-600 Radom

II termin - 15-16.09, 22-23.09, 29-30.09.2018 r., w godzinach 9-18, Centrum Szkolenia Policji, ul. Zegrzyńska 121, 05-119 Legionowo.

Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 15 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem - planowane grupy  Opublikowano dn. 10.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejne grupy w ramach kursu doskonalenia technik jazdy motocyklem. Kursy planujemy uruchomić w dwóch terminach: 18.08.2018 oraz 27.08.2018 r, w godzinach 9-18. Zajęcia będą realizowane na torze Moto Park Ułęż, Ułęż 215 B. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 6 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Kurs ratownika wodnego II grupa  Opublikowano dn. 10.08.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że planujemy uruchomić kolejną grupę w ramach kursu ratownika wodnego. Kurs planujemy uruchomić w terminie: 24-26.08, 31.08-2.09, 7-9.09.2018 r. (łącznie 9 dni). Zajęcia będą realizowane w Warszawie, baseny ul. Inflancka 8 oraz na akwenie otwartym. Przypominamy, że w przypadku nie zebrania się grupy, tj. min. 8 osób w wyznaczonym terminie zajęcia nie odbędą się. Nabór na kurs ratownika wodnego jest nadal otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 


Rozpoczęcie pierwszych zajęć w ramach kursów prawa jazdy kat. C, C+E w Ciechanowie  Opublikowano dn. 10.08.2018 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy kursy prawa jazdy kat. C, C+E w Ciechanowie. Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane przez Wykonawcę o terminach badań lekarskich i psychologicznych, oraz o konieczności wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę, którego posiadanie jest niezbędne do przystąpienia do zajęć.

Organizatorem kursów jest firma: Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów

 


Rozpoczęcie pierwszych zajęć w ramach kursów prawa jazdy kat. C, D, C+E w Płocku  Opublikowano dn. 10.07.2018 r.

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy kursy prawa jazdy kat. C, D, C+E w Płocku.

Pierwsze grupy kursów na prawo jazdy kat. C i D ruszą 31.07.2018 r. i będą realizowane w terminie: 31.07. - 3.08.2018 r. oraz 6.08.2018 r. (część teoretyczna). Zajęcia praktyczne będą ustalane indywidualnie z instruktorem. 

Kurs prawa jazdy kat. C+E ruszy w sierpniu.

Miejsce realizacji kursów:

  • zajęcia teoretyczne - Płock, ul. Strzelecka 5/27
  • zajęcia praktyczne - Płock, ul. Graniczna 46 (plac manewrowy)

Organizatorem kursów jest firma: Ośrodek Szkolenia Kierowców i Pracownia Psychologiczna "Rajd" sp. j. T. Zahubień

 


Rozpoczęcie pierwszych zajęć w ramach kursów: kwalifikowanej pierwszej pomocy, ADR, ratownika wodnego, doskonalenia technik jazdy motocyklem oraz prawa jazdy kat. C, D, C+E   Opublikowano dn. 29.06.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy zajęcia dla pierwszych grup w ramach kursów:
•    Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy
Terminy zajęć: 
1.    6-8.07.2018, 13-15.07.2018
2.    25-27.07.2018, 1-3.08.2018
3.    27-29.07.2018, 3-5.08.2018
4.    22-24.08.2018, 29-31.08.2018
5.    24-26.08.2018, 31.08. – 2.09.2018
Kursy w wyżej wymienionych terminach będą realizowane w Warszawie, przy ul. Dewajtis 3.

 

Planujemy uruchomić dodatkową grupę w Warszawie w terminie: 10-12.08.2018, 17-19.08.2018, jak również grupy w Radomiu (we wrześniu), w Płocku (w październiku) oraz w Legionowie.
Przypominamy, że nabór na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy jest nadal otwarty i będziemy organizować kolejne grupy w miejscowościach, w których zbiorą się grupy.
Organizatorem kursów jest firma: Green Way Subik Sylwia


•    Kurs ADR
Terminy zajęć: 
1.    9, 11, 13, 16, 20.07.2018 r.
2.    14, 15, 20, 21, 22.07.2018 r.
3.    13, 14, 16, 17, 18.08.2018 r.
Kursy w wyżej wymienionych terminach będą realizowane w Warszawie, przy ul. Gustawa Morcinka 32a.

Na jesieni planujemy uruchomić dwie kolejne grupy w Radomiu, ul. Traugutta 53/7.
Organizatorem kursów jest firma: Linia Andrzej Ryszard Szope


•    Kurs ratownika wodnego
I grupa w terminie: 13-15.07.2018, 20-22.07.2018, 27-29.07.2018. Zajęcia dla I grupy będą realizowane w Warszawie, baseny ul. Inflancka 8 oraz na akwenie otwartym. 

Przypominamy, że nabór na kurs ratownika wodnego jest nadal otwarty i będziemy organizować kolejne grupy w miejscowościach, w których zbiorą się grupy.
Organizatorem kursów jest firma: Zduńskowolskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe


•    Kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem
I grupa w terminie: 10.07.2018
II grupa w terminie: 28.07.2018
Kurs doskonalenia technik jazdy jest organizowany na torze Moto Park Ułęż, Ułęż 215 B
Przypominamy, że nabór na kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem jest nadal otwarty i będziemy organizować kolejne grupy na torze Ułęż.


•    Kurs prawo jazdy kat. C, D. C+E
Uruchamiamy sukcesywnie kolejne grupy w ramach kursów na prawo jazdy w Ostrołęce, w Radomiu i w Siedlcach.

Organizatorzy kursów:
Ośrodek Kształcenia Kierowców i Instruktorów "Delta" s.c. Barski Tomasz, Barska Agnieszka
Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek – Rejmontowski
Ośrodek Szkolenia Kierowców „Wałowa” Spółka Jawna SAS Anna i Szostek Magdalena

W lipcu oraz w sierpniu planujemy uruchomić pierwsze grupy w Ciechanowie oraz w Płocku.

Przypominamy, że warunkiem udziału w zajęciach jest wyrobienie Profilu Kandydata na Kierowcę. Profil można uzyskać w wydziale komunikacji w miejscu zameldowania. Do jego wyrobienia należy przedstawić: badania do prawa jazdy (badania lekarskie i psychologicznie można uzyskać nieodpłatnie u firmy realizującej kurs), zdjęcie do prawa jazdy (3,5 x 4,5 cm z wizerunkiem od przodu), dokument tożsamości i ksero prawa jazdy.

 


Rekrutacja na kursy: kurs elektryczny G1, kurs energetyczny G2  Opublikowano dn. 19.06.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:

  • kurs elektryczny G1 (6 godzin zajęć)
  • kurs energetyczny G2 (6 godzin zajęć)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 89, poz. 828 z 2003 r.); oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. nr 141, poz. 1189 z 2005 r.)

 


Zakończenie rekrutacji na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS  Opublikowano dn. 14.06.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 21.06.2018 roku zakończymy rekrutację na kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Rekrutacja na kursy: operator żurawia przeładunkowego HDS, operator wózków widłowych, spawanie metodą MIG oraz spawanie metodą MAG  Opublikowano dn. 22.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:

  • kurs operatora żurawia przeładunkowego (34 godziny zajęć)
  • kurs operatora wózków widłowych (40 godzin zajęć teoretycznych, 20 godzin zajęć praktycznych)
  • kurs spawania metodą MIG (120 godzin zajęć)
  • kurs spawania metodą MAG (120 godzin zajęć)
                                                                                                                       

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rekrutacja na kursy z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS oraz lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS  Opublikowano dn. 16.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS (48 godzin lekcyjnych zajęć: 24 godziny zajęć teoretycznych i 24 godziny zajęć praktycznych)(program szkolenia VLOS)
• kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS (54 godziny lekcyjne zajęć: 30 godzin zajęć teoretycznych, 24 godziny zajęć praktycznych) (program szkolenia BVLOS)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rekrutacja na kursy: ratownik wodny i stermotorzysta  Opublikowano dn. 11.05.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs ratownika wodnego (63 godziny lekcyjne, w tym co najmniej 20 godzin zajęć teoretycznych i 43 godziny zajęć praktycznych)
• kurs stermotorzysty (57 godzin lekcyjnych, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych i 32 godziny zajęć praktycznych) (Stermotorzysta żeglugi śródlądowej - opis kursu, wymagania, egzamin, czynności zawodowe, wzór wyciągu pływania)

Program kursu ratownika wodnego i egzamin będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym (Dz. U. 2012 r. poz. 747).

Program kursu stermotorzysty i egzamin będą realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1686). 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Rezygnacja z realizacji kursu Polskiego Języka Migowego Opublikowano dn. 19.04.2018 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż z przyczyn organizacyjnych rezygnujemy z organizacji kursu Polskiego Języka Migowego. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się na kursy, na które obecnie prowadzony jest nabór, tj. kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) oraz kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem.

 


Rekrutacja na kursy: ADR i doskonalenie technik jazdy motocyklem  Opublikowano dn. 21.03.2018 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs ADR przewóz materiałów niebezpiecznych kurs podstawowy oraz specjalistyczny klasy I (materiały wybuchowe) (32 godziny zajęć) (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych)
• kurs doskonalenia technik jazdy motocyklem (8 godzin zajęć)

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń.

 


Zakończenie rekrutacji na kurs prawo jazdy kat. C+E  Opublikowano dn. 4.01.2018 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 10.01.2018 roku zakończymy rekrutację na kurs prawa jazdy kat. C+E.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursie zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.

 


Zakończenie rekrutacji na kursy prawa jazdy kat. C i D  Opublikowano dn. 1.12.2017 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.12.2017 roku zakończyliśmy rekrutację na kursy prawa jazdy kat. C i D.
Przypominamy, że osoby które zostaną zakwalifikowane do udziału w ww. kursach zostaną powiadomione telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie. Osoby niezakwalifikowane również otrzymają informację.
Planowane rozpoczęcie ww. kursów: styczeń/luty 2018 r.

 


REKRUTACJA na kurs polski język migowy PJM  Opublikowano dn. 30.11.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs polski język migowy PJM (380h zajęć)

 


REKRUTACJA na kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, prawo jazdy kat. C, C+E, D     Opublikowano dn. 16.11.2017 r.

Zapraszamy do zapisów na:
• kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy (zajęcia teoretyczne 25h, zajęcia praktyczne 41h) (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy)
• kurs prawa jazdy kat. C+E (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 30h)
• kurs prawa jazdy kat. C (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 30h)
• kurs prawa jazdy kat. D (zajęcia teoretyczne 20h, zajęcia praktyczne 40 lub 60h w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy)

Planowany termin rozpoczęcia kursów I/II 2018 r., planowane lokalizacje: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce, Warszawa - w zależności od zebrania się grup.
 


O PROJEKCIE

Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności i uzyskanie kwalifikacji przez 1269 policjantów i pracowników Policji z regionu Mazowsza w zakresie wykonywanych przez nich czynności zawodowych przez udzielenie wsparcia do 30.09.2019 r.

Wsparcie będzie obejmowało następujące kursy:
• Kurs prawa jazdy kategorii C+E
• Kurs prawa jazdy kategorii C
• Kurs prawa jazdy kategorii D
• Kurs na operatora wózków widłowych
• Kurs spawalniczy metodą MIG
• Kurs ADR na przewozy drogowe towarów niebezpiecznych
• Kurs HDS na operatora żurawia przeładunkowego
• Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego
• Kursy doskonalące techniki jazdy samochodem i motocyklem
• Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy
• Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS
• Kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS
• Kurs elektryczny G1
• Kurs energetyczny G2
• Kurs prowadzącego strzelanie
• Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych
• Kurs obsługi suwnic kat. IIS
• Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne

Uczestnicy projektu będą potwierdzać nabyte kwalifikacje poprzez zdanie egzaminu zewnętrznego (z wyjątkiem kursów doskonalących technikę jazdy samochodem i motocyklem).

Całkowita wartość projektu: 3 228 602,00 zł, z czego wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich stanowi 2 582 881,60 zł.

 


PROFIL KANDYDATA

Do projektu może przystąpić osoba spełniająca (łącznie) na dzień rekrutacji następujące kryteria formalne:
a) osoba wykonująca pracę:
w ramach stosunku służbowego (pełniące służbę) na terenie województwa mazowieckiego, będąca funkcjonariuszem jednostki Policji działającej na terenie województwa mazowieckiego
lub
w ramach stosunku cywilnego (umowa o pracę) na terenie województwa mazowieckiego, będąca pracownikiem jednostki Policji działającej  na terenie województwa mazowieckiego,
b) w wieku powyżej 18 lat;
c) zgłaszająca z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia lub uzupełnienia kwalifikacji;
d) spełniając wymogi zdrowotne i prawne związane z udziałem w danym kursie;
e) zgłaszający chęć uczestnictwa w projekcie poza miejscem pracy / pełnienia służby i poza godzinami pracy (wykonywania obowiązków służbowych).
 


WARUNKI UDZIAŁU W KURSIE

• Kurs prawa jazdy kategorii C+E – posiadanie prawa jazdy kat. C, ukończone 21 lat lub 18 lat dla osób z kwalifikacją wstępną;
• Kurs prawa jazdy kategorii C - posiadanie prawa jazdy kat. B i funkcjonariusze Policji - ukończone 19 lat, pracownicy Policji - ukończone 21 lat;
• Kurs prawa jazdy kategorii D - posiadanie prawa jazdy kat. B i funkcjonariusze Policji - ukończone 21 lat, pracownicy Policji - ukończone 24 lata lub 21 lat dla osób z kwalifikacją wstępną;
• Kurs doskonalący technikę jazdy samochodem – posiadanie prawa jazdy kat. B;
• Kurs doskonalący technikę jazdy motocyklem - posiadanie prawa jazdy kat. A, jazda na własnym motocyklu;
• Kurs spawalniczy metodą MIG – posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs ADR na przewozy drogowe towarów niebezpiecznych - ukończone 21 lat, posiadanie prawa jazdy kat. B lub C;
• Kurs na operatora wózków widłowych – brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs HDS na operatora żurawia przeładunkowego – posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs z zakresu lotów dronem w zasięgu wzroku UAVO VLOS - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs z zakresu lotów dronem poza zasięgiem wzroku UAVO BVLOS - brak dodatkowych kryteriów;
• Kwalifikowany kurs pierwszej pomocy - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs elektryczny G1 - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs energetyczny G2 - brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs nadający uprawnienia ratownika wodnego – posiadanie umiejętności pływackich (ewentualna weryfikacja przez firmę prowadzącą kurs);
• Kurs prowadzącego strzelanie – ukończone 21 lat, umiejętność bezpiecznego posługiwania się bronią palną, dobry stan zdrowia;
• Kurs serwisowania samochodów elektrycznych i hybrydowych – brak dodatkowych kryteriów;
• Kurs obsługi suwnic kat. IIS - posiadanie wykształcenia minimum podstawowego;
• Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne - posiadanie prawa jady kat. B lub C.

Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w JEDNYM kursie w ramach projektu. Udział uczestników w projekcie jest bezpłatny. Koszty organizacji kursów, egzaminów, badań lekarskich pokrywane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

 


ZAKRESY TEMATYCZNE, WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

 


DOKUMENTY REKRUTACYJNE

Komplet dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy, oświadczenie uczestnika projektu, regulamin projektu) wypełnionych i podpisanych można przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do specjalistów ds. rekrutacji (dane teleadresowe poniżej)

Zgłoszenia dokonane drogą telefoniczną lub mailową są ważne, pod warunkiem dostarczenia oryginałów: formularza zgłoszeniowego, regulaminu projektu oraz oświadczenia uczestnika projektu w ciągu 5 dni roboczych oraz 15 dni przed rozpoczęciem kursu pod rygorem usunięcia z listy kandydatów na kurs.

 


DANE TELEADRESOWE

1. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa, Krzysztof Krusiewicz, pok. 11, tel. 22 566 47 90, e-mail: pkp@armsa.pl, w godz. 8:30-15:30

2. Zespół Funduszy Pomocowych Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom, Katarzyna Stankowska, pok. 816, tel. 48 345 26 18,  e-mail: katarzyna.machnio@ra.policja.gov.pl, w godz. 7:30-15:30