Dział Organizacyjny

Zadania

Do zadań Działu Organizacyjnego należy obsługa ARM S.A. w zakresie kadrowym, prawnym, administracyjnym i prasowym.