Dział Szkoleń i Promocji Terytorialnej

Zadania

Głównymi zadaniami działu są m.in.:
1. Monitoring funduszy europejskich – działania wykonywane w sposób ciągły, zgodnie ze specyfiką zadania
2. Weryfikacja źródeł finansowania z funduszy europejskich dla projektów własnych Agencji, w tym przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz nadzór nad projektami zewnętrznymi
3. Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych
4. Działalność szkoleniowa skierowana w szczególności do JST


Realizacja projektów unijnych jest uzależniona od ogłoszenia konkursów programów operacyjnych zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym. Dział, na podstawie dokumentów programowych, prowadzi działania monitorowania systemu wdrażania i przygotowuje inne projekty, w tym w kooperacji z wybranymi partnerami.
Realizacja projektów szkoleniowych, poza projektami unijnymi, uzależniona jest od wyboru naszej oferty składanej w odpowiedzi na zapytania na realizację szkoleń lub wyboru oferty w ramach PZP.