Dział Inwestycji Kapitałowych

Dział Inwestycji Kapitałowych realizuje działania wynikające z funkcjonowania Funduszu Powierniczego Województwa Mazowieckiego, którego celem  jest zwiększenie konkurencyjności Województwa Mazowieckiego  poprzez optymalne wykorzystanie zasobów zwróconych z Inicjatywy JESSICA i JEREMIE współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz realizacji dyspozycji określonej w art. 78 ust. 7 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
 
Fundusz realizuje swoje działania poprzez m.in. zwiększenie dostępności mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom do finansowania zewnętrznego, poprzez udostępnienie preferencyjnego finansowania dłużnego, kapitałowego i gwarancyjnego oraz wspiera inwestycje publiczne i prywatne o szczególnym znaczeniu dla województwa.
Dodatkowo Fundusz Powierniczy Województwa Mazowieckiego może finansować inwestycje związane z innymi zawodnościami rynku, jak istnienie dóbr publicznych, czy niwelowanie negatywnych efektów zewnętrznych.`

 

fpwm-logo