Nabór wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o udzielenie Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych ubiegających się oraz realizujących projekty we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 3.3. „Innowacje w MŚP”, którzy zobowiązani są do zaangażowania kapitału własnego (wniesienia udziału własnego) niezbędnego w procesie wdrażania instrumentów finansowych w celu udzielania pożyczek dla Odbiorców Ostatecznych, będących mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP).

Nabór ma charakter ciągły i otwarty do czasu informacji o zakończeniu naboru.
Wnioski można składać od 16 grudnia 2019 r. w siedzibie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
Linia Finansowa ma formę zwrotnej pożyczki z możliwością uzyskania preferencyjnego oprocentowania w ramach pomocy de minimis.

Dokumenty do pobrania:
1) Regulamin udzielenia produktu Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych
2a) wniosek o udzielenie Linii Finansowej_wydanie promesy_pdf
2b) Wniosek o udzielenie Linii Finanaowej_wydanie promesy_wersja edytowalna
2c) Wniosek o udzielenie Linii Finansowej_wydania promesy_excel
3) Metryka produktu Linia Finansowa dla Pośredników Finansowych
4) Umowa udzielenia Linii Finansowej dla Pośredników Finansowych
5) Wniosek o wypłatę
6) Harmonogram spłat
7) Zasady sprawozdawczości
8) Umowa podpowierzenia
9) Pełnomocnictwo do rachunku bankowego własnego
10) Wzór weksla
11) Wzór aktu dobrowolnego poddania się egzekucji
12) Promesa udzielenia Linii Finansowej