Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Piotr Wertenstein – Żuławski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Waldemar Kuliński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Anna Kamińska – Członek Rady Nadzorczej

Dorota Zbińkowska - Członek Rady Nadzorczej

Ilona Soja - Kozłowska - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

Krzysztof Filiński - Prezes Zarządu

Piotr Słojewski - Wiceprezes Zarządu

Artur Andrysiak - Członek Zarządu

Wojciech Turkowski - Członek Zarządu