UWAGA!

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Przedłużenie terminu rekrutacji do 3 lutego do godz. 14.00

Z uwagi na sytuację pandemiczną w kraju oraz pracą zdalną podmiotów objętych rekrutacją przedłużamy termin składania wniosków w pilotażowym Programie edukacyjnym pn. "Mazowsze dla Oświaty".

Nabór na bezpłatne podyplomowe studia dla Dyrektorów i Nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”

W imieniu Województwa Mazowieckiego Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ogłasza nabór na składanie wniosków na dofinansowanie studiów podyplomowych dla Dyrektorów/Zastępców Dyrektorów i Nauczycieli/Pedagogów zatrudnionych w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego, mająca siedzibę w województwie mazowieckim -  powiat lub gmina (jeśli posiada status miasta na prawach powiatu).

Nabór prowadzony jest w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego pn. „Mazowsze dla Oświaty”, finansowanego ze środków własnych Województwa Mazowieckiego.

Nowatorskie studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówką oświatową z elementami zarządzania hybrydowego (zdalnego) – Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową prowadzone przez Uniwersytet Warszawski – dla Dyrektorów/Zastępców Dyrektorów

Kiedy?

 • marzec – listopad 2022 (dwa semestry)

Ilość godzin

 • 172 godziny /32 punkty ECTS

Tryb prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny/hybrydowy/zdalny – w zależności od sytuacji

Koszt:

 • bezpłatnie: czesne, wpisowe i opłata rejestracyjna pokrywane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ilość miejsc: 58

Nowatorskie studia podyplomowe „Szkoła wobec nowych wyzwań” prowadzone przez Uniwersytet Warszawski – dla Nauczycieli i Pedagogów

Kiedy?

 • marzec – listopad 2022 (dwa semestry)

Ilość godzin:

 • 179 godzin /30 punktów ECTS

Tryb prowadzenia zajęć:

 • stacjonarny/hybrydowy/zdalny – w zależności od sytuacji

Koszt:

 • bezpłatnie: czesne, wpisowe i opłata rejestracyjna pokrywane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Ilość miejsc: 58

UWAGA!

Rekrutacja trwa od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r. do godz. 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy finansowej składa się elektronicznie poprzez przesłanie pliku opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wnioskodawcy na adres e-mail: mdo@armsa.pl.

Wnioskodawcą może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (nie szkoła!).

Dodatkowych informacji udziela Ewa Gralewska, tel: 22 566 47 97, e-mail: mdo@armsa.pl

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin udziału
 2. Wniosek o pomoc finansową (zał. nr 1 do Regulaminu)
 3. Wzór sprawozdania (zał. nr 2 do Regulaminu)
 4. Wzór umowy z załącznikami (w tym ramowy plan studiów)