Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
 
W wyniku analizy otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym „na wykonanie i dostawę 7 roll-upów przeznaczonych do promocji projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w okresie jego trwałości”, wybrana została oferta firmy DRUKPOINT s.c.

###

Warszawa, 3 kwietnia 2018 r.

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

###

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie i dostawę 7 roll-upów przeznaczonych do promocji projektu pn. „Rozwój e-usług i ich dostępu dla obywateli w ramach Mazowieckiej Sieci Społeczeństwa Informacyjnego „M@zowszanie” w okresie jego trwałości.

Szczegóły i dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Wizualizacja