Zaproszenie

 

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Grabowski i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

serdecznie zapraszają na bezpłatne Webinarium w ramach Projektu Success Road pt.:

 

„Firmy rodzinne w drodze budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych.”

 

Termin: 22 września 2022, godz. 11.00- 12.30

Miejsce: Platforma Zoom

Prowadzący: dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Rejestracja na wydarzenie do dn. 21.09.2022 do godz. 15.00

 

Świadomość firm rodzinnych w obszarze sukcesji, ekspansji krajowej i zagranicznej, jak również budowania wielopokoleniowości przedsiębiorstw jest coraz wyższa i niesie za sobą potrzebę pozyskania wiedzy. Wiedza ta jest niezbędna do podejmowania decyzji co do strategicznych kroków w rozwoju i funkcjonowaniu firm rodzinnych, które są nieocenioną wartością polskiej gospodarki.

Firmy rodzinne borykają się jak każda inna firma z kryzysem wywołanym COVID 19, ale stałymi i niezmiennymi wyzwaniami firm rodzinnych są obszary związane z sukcesją i utrzymaniem ładu rodzinno-biznesowego.

Sukcesja najprościej mówiąc jest przekazaniem prowadzenia firmy i jej własności w ręce kolejnego pokolenia. Jednak każdy przypadek jest inny, nie zawsze jest sukcesor, nie zawsze ma kompetencje i umiejętności. Dlatego sukcesja może się okazać skomplikowanym procesem, który wymaga świadomości co do możliwych rozwiązań prawnych. Dobrze by okazało się, że może być krokiem w rozwoju, a być może nawet ekspansji na rynku.

Dodatkowo warto wspomnieć, że wielopokoleniowość, która może zostać zapewniona poprzez założenie fundacji rodzinnej (nad której projektem pracuje ministerstwo rozwoju), jest również jednym z najważniejszych celów, które zazwyczaj chcą osiągnąć firmy rodzinne.

To wszystko składa się na szereg zagadnień, które mogą być podstawą do wsparcia firm rodzinnych w pozyskaniu wiedzy i podniesienia świadomości.

 

Agenda:

 1. Proces sukcesyjny oraz jego realizacja a działalność operacyjna w firmie rodzinnej

  Czym jest sukcesja oraz kiedy zachodzi potrzeba przeprowadzenia procesu sukcesji w firmie?
  Jakie są scenariusze procesu sukcesji i dlaczego nie ma uniwersalnego przepisu na udaną sukcesję?
  Jaki może być wpływ wydarzeń losowych dotyczących właściciela na działalność operacyjną w firmie?
  Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
  Jak przygotować wewnętrznie firmę na proces zmiany pokoleniowej?
  Czym jest fundacja rodzinna i dlaczego stanowi sposób na zapewnienie wielopokoleniowego i efektywnego zarządzania majątkiem rodzinnym?
   
 2. Program motywacyjny jako narzędzie do budowania wartości firmy rodzinnej

  Czym jest program motywacyjny i kiedy uzasadnione jest jego wdrożenie w firmie?
  Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla firmy?
  Jakie mogą być korzyści z wdrożenia programu motywacyjnego dla menadżera?
  Jakie są rodzaje programów motywacyjnych oraz jak wygląda proces ich wdrożenia w firmie?
  Dlaczego program motywacyjny może stanowić element procesu sukcesji w firmie?
  Jak zabezpieczyć interesy firmy i jej właścicieli na wypadek wdrożenia programu motywacyjnego?

 

 

Rafał Trzeciakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, planowaniu sukcesyjnym oraz strukturyzacji firm rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych. Kancelaria skupia swoją działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego jak również w procesach inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Zespół prawników kancelarii prowadzi bloga www.rodzinywbiznesie.pl

 

Przetwarzanie danych osobowych
Szanowni Państwo współorganizatorami spotkania są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).
Każdy ze współorganizatorów przetwarzana dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru. Informujemy, iż wymienione niżej, przysługujące Państwu prawa możecie realizować wobec indywidualnie wobec każdego z wyżej wymienionych podmiotów, dodatkowo każdy z podmiotów powołał własnego inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwom skontaktować we wskazany poniżej sposób.
W związku z powyższym informujemy, o tym że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl; administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedziba w Warszawie,  Atelier Residence, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@gwlaw.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl; podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.