Od 1 sierpnia 2019 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. w charakterze Partnera realizuje projekt Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

Ogólnym celem projektu jest pomoc władzom krajowym i regionalnym we wdrażaniu polityk i nowych środków sukcesji w ich programach operacyjnych, tak aby MŚP mogły lepiej stawić czoła fazie transformacji i zabezpieczyć swoją przyszłość po zmianie właściciela. Działania na rzecz wzmocnienia ogólnej trwałości i długoterminowej rentowności europejskich MŚP przyczynią się do wzrostu gospodarki poprzez zachowanie miejsc pracy i pobudzenie wzrostu gospodarczego.

W ramach realizacji działań II fazy projektu, skierowanych do Przedsiębiorców, Instytucji Otoczenia Biznesu i Jednostek Samorządu Terytorialnego, współpracujemy z Kancelarią Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., która prężnie działa przy pracach legislacyjnych nad ustawą o fundacji rodzinnej. Ustawa o fundacji rodzinnej została przyjęta przez Sejm w dniu 26 stycznia 2023 roku i jednocześnie przekazana do podpisu prezydenta. Zakładanie fundacji rodzinnych w Polsce będzie możliwe w drugiej połowie 2023 roku.

W drugiej części newslettera projektu Success Road przedstawiamy Państwu zestaw informacji dot. ustawy o Fundacji Rodzinnej. Przedstawiamy też Państwu pierwszą część cyklu pt. 4 kroki udanej sukcesji Krok 1 Świadomości właściwego momentu. Zapraszamy do zapoznania się z załącznikiem. Autorem publikacji jest dr Rafał Trzeciakowski, radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., specjalizuje się w doradztwie na rzecz firm rodzinnych w szczególności w procesach sukcesyjnych.

Kontakt: Kancelaria Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k., e-mail: gwlaw@gwlaw.pl, tel. +48 22 416 05 56

Newsletter