Czy instytucje publiczne mogą poszerzyć ofertę swoich usług o te oparte na nowoczesnych technologiach? Gdzie w sektorze publicznym może znaleźć zastosowanie wirtualna rzeczywistość? Edukacja, turystyka, terapia seniorów i dzieci – w każdej z tych dziedzin z powodzeniem stosowane są już rozwiązania z zakresu wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.  

27.11.2023 r. odbyło się zorganizowane przez Agencję Rozwoju Mazowsza seminarium online „Jak samorząd lokalny może zachęcać mieszkańców i gości poprzez nowoczesne technologie XR?”, podczas którego eksperci technologii typu AR/VR/XR przedstawili uczestnikom informacje dotyczące ww. rozwiązań technologicznych oraz możliwości ich zastosowania w praktyce przez jednostki samorządu terytorialnego i instytucje publiczne.

Seminarium zorganizowane zostało w ramach projektu 3i solutions for PS, współfinansowanego ze środków Programu Baltic Sea Region.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje ze spotkania:

 

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronach:
https://interreg-baltic.eu/project/3i-solutions-for-ps/
https://www.armsa.pl/projekt-3i-solutions-ps

 

3l solutions logo