logo

Zaproszenie

 

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Grabowski i Wspólnicy

Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

serdecznie zapraszają na bezpłatne Webinarium w ramach Projektu Success Road pt.:

 

Kryzys rodzinno-biznesowy pod lupą prawnika - czyli historia, która zdarzyć się może.”

 

Termin: 20 października 2022, godz. 11.00- 12.30

Miejsce: Platforma Zoom

Prowadzący: dr Rafał Trzeciakowski – radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Rejestracja na wydarzenie do dn. 19.10.2022 do godz. 15.00

 

Podczas warsztatu odpowiemy m.in. na następujące pytania:

 • Jak małżeństwo i obowiązujący w nim ustrój majątkowy wpływa na prawa do udziałów/akcji w spółce?
 • Jak zabezpieczyć firmę przed niekontrolowaną sukcesją?
 • Jak brak testamentu wpływa na dziedziczenie po zmarłym nestorze?
 • Jak przekazać firmę w testamencie, aby nie doprowadzić do zachwiania jej działalności operacyjnej?
 • Kiedy jest najlepszy czas na przekazanie firmy rodzinnej następnemu pokoleniu i jak to zrobić?
 • Jak ukształtować uprawnienia członków rodziny w sferze zarządczej, a jak w sferze właścicielskiej?
 • Czy fundacja rodzinna jest rozwiązaniem na wielopokoleniowość firm rodzinnych?
 • Gotowość jest duchem biznesu – czy jesteś gotowy na zmianę, również pokoleniową?

 

Rafał Trzeciakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

Pracę zawodową łączy z działalnością dydaktyczną, w ramach której prowadzi zajęcia m. in. z zakresu prawa konstytucyjnego, handlowego, ochrony konkurencji i konsumentów oraz zamówień publicznych. Autor i współautor publikacji w dziedzinie prawa konstytucyjnego, gospodarczego, administracyjnego i handlowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa korporacyjnego, w tym transakcyjnego, prawa kontraktów oraz tworzenia i przekształcania spółek prawa handlowego. Doradza w obszarze procesów sukcesyjnych firm rodzinnych, planowaniu sukcesyjnym oraz strukturyzacji firm rodzinnych. Jest autorem lub współautorem wielu opinii prawnych i wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie konstytucyjności przepisów krajowych i ich stosowania.

Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. to zespół doradców prawnych posiadających wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawniczych. Kancelaria skupia swoją działalność w obszarze przedsiębiorczości prywatnej, w tym rodzinnej. Prawnicy doradzają w procesach sukcesyjnych i planowania sukcesyjnego jak również w procesach inwestycyjnych, przekształceń, połączeń czy przejęć. Specjalizują się w zakresie prawa spółek, prawa papierów wartościowych i rynku kapitałowego, prawa bankowego i finansowego, prawa nieruchomości oraz prawa własności intelektualnej. Dostarczają kompleksowe rozwiązania prawne dla przedsiębiorców zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym.

Zespół prawników kancelarii prowadzi bloga www.rodzinywbiznesie.pl

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo współorganizatorami spotkania są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).

Każdy ze współorganizatorów przetwarzana dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru. Informujemy, iż wymienione niżej, przysługujące Państwu prawa możecie realizować wobec indywidualnie wobec każdego z wyżej wymienionych podmiotów, dodatkowo każdy z podmiotów powołał własnego inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwom skontaktować we wskazany poniżej sposób.

W związku z powyższym informujemy, o tym że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl;
 2. administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedziba w Warszawie,  Atelier Residence, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@gwlaw.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
 9. zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.