ami5

W imieniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości informujemy o trwającym naborze do V edycji programu Akademia Menedżera Innowacji (https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji). W programie mogą wziąć mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa które poprzez udział w szkoleniach oraz części doradczej usprawnią wewnętrzne procesy wdrażania zmian oraz zarządzania innowacjami w swoich organizacjach.

BROSZURA INFORMACYJNA

AMI składa się z części szkoleniowej - zakres merytoryczny szkoleń w programie AMI jest zbudowany wokół 6 głównych tematów wywodzących się  są ze Specyfikacji technicznej Komisji Europejskiej CEN/TS 16555 w zakresie zarządzania innowacjami. Wskazane obszary tematyczne poprowadzone są przez wybitne osobistości łączące doświadczenia akademickie i ogromną wiedzę praktyczną:
 
1. Kultura innowacyjności – prof. Michał Jasieński (WSB-NLU, doktorat ukończony na Harvard University);
2. Zrozumienie biznesu – dr Krzysztof Wojewodzic (multiprzedsiębiorca, założyciel EscolaS.A - zwycięzca konkursu Deloitte „Technology Fast 50 Central Europe”);
3. Strategia –prof. Krzysztof Klincewicz (WZ UW; Zarządza regionalnym biurem EIT Food na kraje nordyckie i Europę Środkowo-Wschodnią);
4. Struktura organizacyjna – Monika Dymacz (Catalyst Poland);
5. Potencjał i zasoby – Beata Cichocka-Tylman (była Dyrektor w PwC odpowiadająca za Innowacje, B+R, Dotacje i ulgi);
6. Procesy – Wojciech Rośkiewicz (wieloletni pracownik Instytutu Fraunhofera).
 
Oraz części doradczej - obecnie akredytowanych zostało ponad 80 ekspertów z których firmy będą mogły wybrać osobę która w największym stopniu spełniać będzie ich oczekiwania. Osoby te  wywodzą się z różnych branż i obszarów zawodowych, dla przykładu doradcami w programie są:
 
Witold Kowalski
– Mentor, konsultant, trener i CEO z trzydziestopięcioletnim doświadczeniem biznesowym. Wprowadził do Polski i zarządzał przez trzynaście lat Nike Poland, filią światowego lidera rynku sportowego. Założyciel polskiego oddziału i przez siedem lat dyrektor  generalny Telepizza Poland, znanej hiszpańskiej sieci dostawy pizzy. Mentor w projektach innowacyjnych Komisji Europejskiej, Akademii Menadżera Innowacji PARP oraz Fundacji Liderek Biznesu. Holistyczny konsultant, który przez jedenaście lat prowadzenia własnej firmy WK Profit Consulting pomógł ponad dziewięćdziesięciu przedsiębiorstwom z kilkunastu sektorów i wielu krajów przyśpieszyć rozwój, wyjść z kłopotów oraz dostosować się do zmiennej sytuacji rynkowej.
 
Tomasz Pilewicz -  Członek Zgromadzenia w Fundacji Mobile Open Society Through Technology, Adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Członek Tow. Ekonomistów Polskich. Principal Consultant w Dziale Transformacji Systemów Ochrony Zdrowia w Philips w Europie Środkowej i Wschodniej. Regionalny przedstawiciel PhilipsHealth Works (akcelerator), Philips Ventures (CVC), ambasador współpracy z Philips Research i Philips Clinical Science. Broker Innowacji w Dzida Consulting (własna działalność doradcza i dydaktyczna w zakresie źródeł, strategii i finansowania innowacji i ekspansji rynkowej dla start-upów, MŚP i dużych przedsiębiorstw). Ekspert Biznesowo-Gospodarczy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju – ocena projektów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych zgłoszonych do dofinansowania środkami publicznymi. W pracy naukowej oraz zawodowej zajmuje się inteligentnymi organizacjami i przedsiębiorczością technologiczną. Absolwent SGH, Wiedeńskiego Uniwersytetu Ekonomii i Biznesu i Politechniki Wiedeńskiej.
 
Sergiusz Sawin - Współzałożyciel oraz były wiceprezes The Heart – Europejskiego Centrum Współpracy Korporacji i Startupów. W The Heart pełnił funkcję Head of Operations nadzorując i rozwijając usługi oferowane klientom korporacyjnym. W ciągu ostatnich 18 lat prowadził kilkadziesiąt projektów doradczych z obszaru strategii i innowacyjności w Polsce, Europie Zachodniej, USA, na Bliskim Wschodzie i w Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej doświadczenie zdobywał m. in. w pracy nad rozwojem innowacji w jednej z największych korporacji FMCG.  Był prelegentem pierwszej warszawskiej edycji TEDx. Od 2015 roku zajmuje się tematem współpracy dużych firm z młodymi spółkami technologicznymi. Jest także ekspertem Komisji Europejskiej w obszarze Przedkomercyjnych Zamówień Publicznych (PCP). Doświadczony w prowadzeniu projektów i warsztatów strategicznych dla zarządów firm. Ceniony ekspert w metodach Blue Ocean Strategy, Outcome-Driven-Innovation, Value Proposition Design, Design Thinking, Business Model Generation.
 
Andrzej Woźniakowski - Ekspert ds. innowacji organizacyjnych, zarządzania kapitałem ludzkim oraz uczenia się i rozwoju. Konsultant biznesowy, Wykładowca w zakresie HRM i strategii nagradzania, interim HR Manager, Konsultant ds. restrukturyzacji firm; Action Learning Coach, Trener i doradca Zarządów, Członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Zarządzania Zasobami Ludzkimi (SHRM) oraz Polskiego Stowarzyszenia HR. W swojej karierze pełnił funkcję Dyrektor HR w Banku Pocztowym S.A., Telewizji Polskiej S.A., Selena Co S.A., Capgemini Polska Sp. z o.o. Realizował również projekty z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi dla takich firm jak BZWBK S.A., Citibank S.A., BRE S.A., Bank Millenium S.A. Giełda Papierów Wartościowych SA, KGHM Polska Miedź S.A., Huta Częstochowa, PGNiG S.A., Gaz System S.A i wiele innych.
 
Tomasz Jędraszczyk - Obecnie zajmuje się business developmentem software house’u programującego portale i procesy sprzedażowe usług finansowych, ubezpieczeniowych i leasingowych dla największych marek na rynku polskim i europejskim. Przez wiele lat bezpośrednio odpowiedzialny za marketing kilku znanych powszechnie marek (np. Black Red White, T-Mobile.pl, heyah.pl i MTVmobile.) gdzie na komunikację marketingową wydał łącznie ponad 100 milionów złotych. Dzięki temu zna skuteczne procesy prowadzące od komunikacji do konwersji z podziałem na najważniejsze kanały ATL/BTL i online. Może doradzać w zakresie brandingu, komunikacji, potrzeb użytkownika (U/X), budowaniu zasięgu, analizie potencjału i digitalizacji usług/produktów w tzw. widokach 360 stopni. Może się pochwalić zarówno doświadczeniem z nowo powstającymi biznesami, start-upami, ale także z dużymi brandami. Rozumie dobrze technologię, co przekłada się na jasny i zrozumiały przekaz potrzeb biznesowych do działów IT.
 
Sergey Yatsunenko – CTO w firmie CRIDO, doktor fizyki, tytuł uzyskany w Instytucie Fizyki PAN w 2005 roku, radiofizyk – absolwent Narodowego Uniwersytetu w Dniepropietrowsku. Prowadził badania naukowe w zakresie właściwości optycznych nanocząstek i kropek kwantowych oraz układów mikrofalowych i terahercowych do zastosowań w medycynie, biologii oraz układach pomiarowo-badawczych. Autor publikacji naukowych i patentów. Entuzjasta, praktyk i propagator pragmatycznych innowacji na podstawie współczesnej Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (TRIZ) i Design for Patentability (DFP). Znawca zagadnień własności intelektualnej i strategii patentowych. Posiadacz certyfikatu IV stopnia Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ (MA TRIZ) i certyfikatu III stopnia DFP Institute. Założyciel i ekspert merytoryczny Stowarzyszenia Przemysłowo-Naukowego TRIZ Polska. Członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia TRIZ. Członek komitetu merytorycznego MA TRIZ. Od 2010 roku wspiera polskie i zagraniczne firmy bezpośrednio tworząc i wdrażając innowacji na zamówienie dla przedsiębiorstw. Tworzy strategie innowacyjnego rozwoju i zarządzania własnością intelektualną dla małych, średnich i dużych firm. Wdraża narzędzia pragmatycznych innowacji do kultury innowacyjnej firm na całym świecie.
 
Sławomir Olejnik - Prezes zarządu Fundacji Polska Innowacyjna. Fundacja buduje sieć Polaków, Polonii i osób polskiego pochodzenia, zajmujących się nauką, innowacjami i biznesem. Obecnie Sławomir Olejnik pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego ProtoLAB w Podkarpackim Centrum Innowacji oraz eksperta Business Centre Club ds. rozwoju współpracy nauki i biznesu. Pracował jako menedżer średniego i wyższego szczebla w firmach MŚP w branżach: biotechnologicznej, IT, rekrutacyjnej, sprzedaży i HoReCa. Trener biznesu i współtwórca firmy szkoleniowo-doradczej S&O Partners, w ramach której doradzał MŚP i startupom na wczesnym etapie rozwoju.