logo

 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Agencją Rozwoju Przemysłu S.A.

 

zapraszają na webinarium pt.:

 

„Zmiana właścicieli w biznesie – jednoosobowa działalność gospodarcza i spółki”

Termin: 4 października 2022 r. (wtorek), godzina 10:00

Miejsce: platforma do wideokonferencji ZOOM

 

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A wraz z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. zapraszają Państwa na webinar poświęcony tematyce sukcesji i związaną z nią zmianą właścicieli w przedsiębiorstwie. Gościem wydarzenia, a zarazem głównym prelegentem będzie Dr Małgorzata Rejmer z Kancelarii Finansowej LEX Sp. z o.o.

Minęło ponad 30 lat od chwili, gdy zmienił się kurs polityczny i gospodarczy Polski. To wówczas powstało wiele firm, które z powodzeniem zdały egzamin z biznesowej dojrzałości. Dzisiaj stają przed równie poważnym wyzwaniem, jak przeprowadzić zmiany właścicielskie w swoich firmach, aby zapewnić im dalszy rozwój, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo prawne i finansowe założyciela i jego najbliższych.

Uczestnicy webinaru dowiedzą się:

 • na czym polega zmiana właścicielska?
 • czy darowizna lub sprzedaż przedsiębiorstwa jest rozwiązaniem problemu?
 • jakie są skutki darowizny przedsiębiorstwa?
 • czym jest strukturyzacja właścicielska?
 • z jakich rozwiązań prawnych i organizacyjnych warto skorzystać, aby zapewnić firmie "nieśmiertelność" i dalszy rozwój?
 • jakie wsparcie oferuje Agencja Rozwoju Przemysłu w ramach kompleksowej strategii finansowania z uwzględnieniem wpływu zmiany właścicieli w przedsiębiorstwie;
 • o ofercie ARP S.A. dla przedsiębiorców.

W ramach wydarzenia planowana jest także sesja pytań i odpowiedzi.

 

 

Webinarium poprowadzą:

Małgorzata Rejmer – dr nauk prawnych, specjalista w zakresie nauk prawa cywilnego, w szczególności prawa spadkowego i handlowego. Autorka rozprawy na temat sukcesji przedsiębiorstwa w polskim systemie prawnym. Praktyk zajmujący się kompleksową obsługą przedsiębiorców. Osobiście opracowała koncepcję oraz efektywnie wdrożyła plany przekształcenia w ponad 200 firmach w Polsce. Aktywnie doradza klientom w zakresie rozrządzeń testamentowych. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.

 

Renata Pomorska-Grzechnik – Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie ARP S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w dziedzinie bankowości korporacyjnej oraz we współpracy z przedsiębiorstwami (MŚP). Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą, wdrażania rozwiązań dla klienta firmowego oraz optymalizacji procesów biznesowych.

 

Beata Janczak - Dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Lublinie Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Od ponad 20 lat związana z sektorem finansowym. Prawnik z wykształcenia i pasji. Menedżer z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży oraz zarządzaniu. Współtwórczyni i pomysłodawczyni wielu projektów w zakresie wsparcia przedsiębiorców. Na co dzień współpracuje i wraz z instytucjami otoczenia biznesu na rzecz sektora MŚP. Absolwentka studiów podyplomowych DBA oraz MBA.

 

WAŻNE!

 1. Udział w spotkaniu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji: REJESTRACJA
 2. Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym
 3. Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.

 

O kolejnych wydarzeniach będziemy informować na stronie www.arp.pl, www.armsa.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.

 

Zapraszamy na rozmowy o sukcesji z sukcesem. Do zobaczenia!

 

 

AGENDA

 

 

10:00 – 10:10

Powitanie uczestników

Katarzyna Cesarczyk – Dyrektor Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera [COIE], Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

10:10 – 11:40

Zmiana właścicieli w biznesie

Dr Małgorzata Rejmer – Prezes Zarządu, Kancelaria Finansowa LEX Sp. z o.o.

11:40 – 12:10

Wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach kompleksowej strategii finansowania z uwzględnieniem wpływu zmiany właścicieli w przedsiębiorstwie;

Oferta ARP S.A. dla przedsiębiorców

Renata Pomorska-Grzechnik – Dyrektor Centrum Obsługi przedsiębiorców w Warszawie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Beata Janczak – Dyrektor Centrum Obsługi przedsiębiorców w Lublinie, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

12:10 – 12:40

Sesja Q&A oraz podsumowanie

 

 

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo współorganizatorami spotkania są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).

Każdy ze współorganizatorów przetwarzana dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru. Informujemy, iż wymienione niżej, przysługujące Państwu prawa możecie realizować wobec indywidualnie wobec każdego z wyżej wymienionych podmiotów, dodatkowo każdy z podmiotów powołał własnego inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwom skontaktować we wskazany poniżej sposób.

W związku z powyższym informujemy, o tym że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl;
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.,  ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@arp.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
 9. zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.