Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. wspólnie z Sektorową Radą ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe zapraszają na konferencję poświęconą przyszłości kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, Outsourcing IT, R&D), która odbędzie się w dniu 1 lutego 2023 roku w auli Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli przy ul. Świętojerskiej 9 w Warszawie.

Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach cyklu 16 wydarzeń wojewódzkich.

Celem konferencji jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) w perspektywie cyfrowej transformacji.

Poszukamy odpowiedzi na pytania w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB.

Konferencja adresowana jest do:
• przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
• przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
• przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
• przedstawicieli firm sektora NUB,
• przedstawicieli instytucji rynku pracy,
• przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.

Więcej szczegółowych informacji pod adresem:

https://sektorowaradanub.pl/przyszlosc-kwalifikacji-w-sektorze-nub/konferencja-warszawa-1-lutego-2023/

srk nub