loga

ZAPROSZENIE

 

mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

oraz

Grabowski i Wspólnicy
Kancelaria Radców Prawnych sp.k.

serdecznie zapraszają na bezpłatny webinar pt.:

Fundacja rodzinna w Polsce – czy to rozwiązanie dla Twojej rodziny i firmy?

 

Termin: 29 maja 2023, godz. 10:00-12:00

Miejsce: Platforma Zoom

 

Link do rejestracji na webinar (rejestracja do dnia 29.05.2023 godz. 08:00)

 

Podczas warsztatu uczestnicy:

•             Dowiedzą się czym jest fundacja rodzinna w Polsce?

•             Dlaczego fundacja rodzinna w Polsce może być ciekawym rozwiązaniem dla budowania stabilnych biznesów?

•             Jak założyć fundację rodzinną i czy jest to długi proces?

•             Jakie są zalety fundacji rodzinnej w Polsce?

•             Czy opodatkowanie w fundacji rodzinnej jest korzystne?

 

Bio prelegentów:

Rafał Trzeciakowski – doktor nauk prawnych, radca prawny w Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Specjalizuje się w procesach sukcesyjnych, prawie korporacyjnym oraz handlowym.

Zajmuje się przede wszystkim procesami sukcesyjnymi, doradztwem korporacyjnym oraz rozwiązywaniem sporów wynikłych pomiędzy przedsiębiorcami lub wspólnikami.
W ramach procesów sukcesyjnych opracowuje i wdraża rozwiązania zmierzające do budowania wielopokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych.
Cechuje go indywidualne podejście do każdego klienta, elastyczność, kreatywność, wytrwałość w działaniu oraz nieszablonowe podejście do napotykanych przeszkód.
Zna biegle język angielski z uwzględnieniem terminologii prawniczej.
Prywatnie jest piwowarem domowym oraz sędzią piwnym, a także fanem futbolu, w szczególności angielskiego.
Adres email prelegenta: Rafal.trzeciakowski@gwlaw.pl nr tel.: 791 315 566

 

Urszula Ogorzałek – doradca podatkowy

Dostarcza rozwiązania podatkowe w procesach sukcesyjnych polskich firm rodzinnych, jak również w procesach restrukturyzacyjnych, transakcjach na rynku nieruchomości, sprzedaży udziałów. Posiada doświadczenie w procesach reorganizacji aktywów, przekształceń, połączeń, podziałów.
Doradza w zakresie bieżącej działalności operacyjnej przedsiębiorstw. Specjalizuje się w podatkach dochodowych dotyczących planowania podatkowego oraz wyboru formy opodatkowania spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.  Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem opodatkowania w formie ryczałtu od dochodów spółek.

Doradza jednoosobowym działalnościom gospodarczym, spółkom osobowym oraz kapitałowym przy wyborze optymalnej formy opodatkowania.

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo współorganizatorami spotkania są Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO).

Każdy ze współorganizatorów przetwarzana dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru. Informujemy, iż wymienione niżej, przysługujące Państwu prawa możecie realizować wobec indywidualnie wobec każdego z wyżej wymienionych podmiotów, dodatkowo każdy z podmiotów powołał własnego inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwom skontaktować we wskazany poniżej sposób.

W związku z powyższym informujemy, o tym że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl;
  2. administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k. z siedziba w Warszawie,  Atelier Residence, ul. Bagno 2 lok. 71, 00-112 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: info@gwlaw.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
  9. zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.