Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

zaprasza na bezpłatne webinarium w ramach Projektu Success Road pt.:

„Sukcesja okiem psychologa biznesu”


Termin: 30 listopada 2022 (środa), godz. 10:00-11:30

Miejsce: platforma do wideokonferencji ZOOM

 

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A zaprasza Państwa na webinar poświęcony tematyce sukcesji i związaną z nią zmianą właścicieli w przedsiębiorstwie. Gościem wydarzenia, a zarazem głównym prelegentem będzie Pani Izabela Kielczyk - Coach kadry menagerskiej / psycholog biznesu.

Minęło ponad 30 lat od chwili, gdy zmienił się kurs polityczny i gospodarczy Polski. To wówczas powstało wiele firm, które z powodzeniem zdały egzamin z biznesowej dojrzałości. Dzisiaj stają przed równie poważnym wyzwaniem, jak przeprowadzić zmiany właścicielskie w swoich firmach, aby zapewnić im dalszy rozwój, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo prawne i finansowe założyciela i jego najbliższych.


Podczas warsztatu zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

Sukcesja okiem psychologa biznesu i sukcesora

 • Problemy sukcesji – psychologia zmiany
 • Schematy rodzinne ich wpływ na powodzenie sukcesji
 • Wielopokoleniowo w firmie

Nowoczesność a tradycja – wojna czy inspiracja?

 • Od czego zależy sukces sukcesji?

 

 

Webinarium poprowadzi:

Pani Izabela KielczykCoach kadry menadżerskiej / psycholog biznesu – Pani Izabela Kielczyk jest psychologiem i terapeutą ludzi biznesu, jest także przedsiębiorcą i menadżerem zarządzającym dwiema firmami: rodzinną firmą produkcyjną Bellako Sp. z o.o. oraz placówką psychoterapeutyczną - Pracownia Psychorozwoju Kielczyk. To co ją wyróżnia, to fakt, iż w pracy łączy doświadczenie przedsiębiorcy z wykształceniem psychologa i doskonale zna bolączki osób prowadzących przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne. Z zagadnieniem sukcesji zmierzyła się osobiście w życiu, a także bardzo często spotyka się z nim w gabinecie. Ma za sobą zarówno sukcesy, jak i porażki, dlatego też posiada dogłębną wiedzę na temat zagadnień biznesowych i wyzwań, z którymi borykają się zarówno liderzy, kierownicy i prezesi, jak i szeregowi pracownicy.

 

WAŻNE!

 1. Udział w spotkaniu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji: REJESTRACJA
 2. Rejestracja jest możliwa do 29 listopada, do godz. 12:00.
 3. Link do spotkania na platformie ZOOM zostanie przesłany na adres e-mail podany przez Państwa w formularzu rejestracyjnym.

 

O kolejnych wydarzeniach będziemy informować na stronie www.armsa.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.

 

Zapraszamy na rozmowy o sukcesji z sukcesem. Do zobaczenia!

 

 

Przetwarzanie danych osobowych

Szanowni Państwo, organizatorem spotkania jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. Poniżej znajdziecie Państwo treść obowiązku informacyjnego zgodnego z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO). Organizator przetwarza dane osobowe na własny użytek i zgodnie z własnymi celami związanymi z realizacją webinaru.

W związku z powyższym informujemy, o tym że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa. Kontakt z inspektorem ochrony danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@armsa.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym i w celu informowania o wydarzeniach gospodarczych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie w ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, realizowanych umów cywilnoprawnych oraz podmioty przetwarzające
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez Administratora do dnia wniesienia sprzeciwu wobec wysyłania informacji o wydarzeniach gospodarczych
 5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie oraz prawo do przenoszenia danych
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa fax. 22 531 03 01, kancelaria@uodo.gov.pl;
 7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu gospodarczym
 8. zakresie danych dotyczących publikacji wizerunku, informujemy iż udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a już udzielona zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie, jednak jej odwołanie nie będzie miało wpływu na przetwarzanie dokonane do momentu złożenia oświadczenia o odwołaniu zgody.