Polska Agencja Inwestycji i Handlu zakończyła pierwszy etap przygotowań do X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu Grunt na Medal 2023. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w poszczególnym województwie spośród terenów spełniających standardy inwestycyjne PAIH.

gnm2023

 

W nadchodzącej edycji zachowane zostają zasady zgłaszania i opisu gruntów inwestycyjnych biorących udział w konkursie. Nowością jest wprowadzony w regulaminie "Gruntu na Medal" obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH przed dniem rozpoczęcia konkursu. Taki zapis pozwoli podnieść jakość zgłaszanych ofert i ułatwi wyłonienie najlepszych terenów inwestycyjnych z każdego województwa.

X edycja ogólnopolskiego konkursu "GRUNT NA MEDAL" rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Materiały szczegółowe dotyczące konkursu, w tym regulamin i załączniki dostępne są poniżej

https://www.paih.gov.pl/20220823/grunt_na_medal_2023

Regulamin Konkursu
Załącznik nr 1 - parametry terenu
Załącznik nr 2 - klauzula informacyjna
Załącznik nr 3 - formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 4 - EN_formatka do opisu oferty (wzór)
Załącznik nr 4 - PL_formatka do opisu oferty (wzór)
Załącznik nr 5a - prezentacja oferty inwestycyjnej gminy (do wypełnienia)
Załącznik nr 5b - przykład prezentacji oferty inwestycyjnej gminy (wzór)
Załącznik nr 6 - lista teleadresowa COI
Załącznik nr 7 - zasady prezentacji oferty gminy podczas II etapu konkursu