Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, którym zgodnie z Uchwałą nr 14/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 lutego 2022 r. zostaje udzielona pomoc finansowa w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego „Mazowsze dla Oświaty”

 

Lp. Jednostka samorządu terytorialnego – Beneficjent pomocy finansowej Nazwa zadania Kwota pomocy finansowej (w zł) Liczba uczestników studiów podyplomowych (łącznie) Liczba szkół (łącznie)

1

Powiat Otwocki

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

22 500,00

2

1

2

Powiat Płocki

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

67 500,00

6

3

3

Gmina Miasto Płock

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół z terenu Miasta Płocka w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

157 500,00

14

7

4

Miasto Siedlce

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w mieście Siedlce w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

360 000,00

32

16

5

Powiat Garwoliński

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół prowadzonych przez Powiat Garwoliński w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

22 500,00

2

1

6

Powiat Pruszkowski

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

67 500,00

6

3

7

Powiat Makowski

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

22 500,00

2

1

8

Powiat Legionowski

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych z terenu Powiatu Legionowskiego

45 000,00

4

2

9

Powiat Płoński

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

90 000,00

8

4

10

Powiat Ciechanowski

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

22 500,00

2

1

11

Powiat Miński

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty"

90 000,00

8

4

12

M.st. Warszawa

Podnoszenie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w ramach pilotażowego Programu edukacyjnego "Mazowsze dla Oświaty" poprzez realizację studiów podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski:
a) Skuteczne zarządzanie współczesną jednostką oświatową - dla Dyrektorów/Zastępców Dyrektorów b) Szkoła wobec nowych wyzwań - dla Nauczycieli i Pedagogów

337 500,00

30

15

Razem

1 305 000,00

116

58