Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza polskich przedsiębiorców do wzięcia udziału w organizowanym przez Sekretariat Generalny ONZ we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy ONZ w Nowym Jorku oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii seminarium dot. zamówień publicznych Systemu Narodów Zjednoczonych, które odbędzie się 22 lutego 2022 roku, w godz. 14:00 - 15:30 za pomocą platformy MS Teams w języku angielskim.

Celem seminarium jest omówienie systemu, procedur i wymagań, które należy spełnić by uczestniczyć w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych

Rynek projektów ONZ stale rozwija się i corocznie zwiększa swoją wartość. Profil oraz skala zamówień to możliwość zagranicznej ekspansji na często trudne i egzotyczne rynki oraz wzmocnienie wizerunku firm. Seminarium przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów zainteresowanych udziałem w przetargach Systemu Narodów Zjednoczonych. ONZ poszukuje towarów i usług ze wszystkich branż, m.in. takich jak: usługi transportowe, magazynowe i pocztowe, produkty spożywcze, napoje, leki, środki antykoncepcyjne, sprzęt medyczny, sprzęt laboratoryjny, szczepionki, materiały farmaceutyczne, zespoły ratownictwa medycznego, paliwa i smary, żywność i napoje, sprzęt IT/ITC, artykuły gospodarstwa domowego, materiały edukacyjne, sprzęt telekomunikacyjny, transport lotniczy, pojazdy, urządzenia do zaopatrzenia w wodę. Dodatkowo zainteresowane jest doradztwem w zakresie zielonych technologii, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, agrobiznesu, "zielonych" rozwiązań energetycznych i infrastrukturalnych, zarządzania odpadami, a także usług szkoleniowych, konferencyjnych i gastronomicznych.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: mzp@mrit.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego 2022 roku (środa).

Zgłoszenie MUSI zawierać następujące informacje:
1.    Oficjalna nazwa firmy (bez skrótów)
2.    Branża - zgodnie z zakładką ‘’Branże” z załączonego dokumentu dostępnego na stronie
3.    Kategoria usług - zgodnie z zakładką "Kategorie usług" z załączonego dokumentu dostępnego na stronie
4.    Imię i nazwisko uczestnika
5.    E-mail służbowy
6.    Strona internetowa firmy
7.    6-cyfrowy numer UNGM - gdy firma jest zarejestrowana w United Nations Global Marketplace (UNGM).
8.    Poziom rejestracji (Basic, Level 1 lub Level 2) - gdy firma jest zarejestrowana w UNGM
9.    Czy właścicielem firmy jest kobieta? odpowiedź: tak/nie
10.    Czy firma zatrudnia osoby niepełnosprawne? odpowiedź: tak/nie

Ze względu na konieczność wysłania informacji do ONZ, zgłoszenia po wskazanym terminie lub niepełne nie będą akceptowane.

Seminarium przewidziano dla ograniczonej liczby osób. Obowiązuje zasada kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje znajdują się stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

WIĘCEJ INFORMACJI

Serdecznie zapraszamy!