Warsztaty mają na celu przybliżyć Państwu możliwości jakie daje przedsiębiorcom projekt C-Voucher. Pomogą one w identyfikacji wyzwań i problemów z jakimi mazowieckie MŚP borykają się w drodze do rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego. Otwarta sesja warsztatów będzie miała wpływ na opracowanie zasad wsparcia, o które w kwocie do 60 tys. Euro mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

C-VOUCHER – projekt z programu Horyzont 2020 w ramach którego organizowane są warsztaty pt:  „Identyfikacja wyzwań dla rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego na Mazowszu”
 
Termin: 20 czerwca 2018 r.
Miejsce: HUB HUB  na ul. Postępu 14  w Warszawie

Program

Formularz