Turystyka szansa na zatrudnienie

Okres realizacji: 01.04.2010-30.06.2011
Cel projektu: podniesienie zdolności do zatrudnienia mieszkańców województwa mazowieckiego

Grupa docelowa: osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałych na terenach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców – obszar województwa mazowieckiego
Liczba osób objętych wsparciem: 227
Zakres wsparcia: doradztwo zawodowe, warsztaty motywacyjne z psychologiem (zajęcia grupowe i indywidualne) oraz kursy zawodowe. W ramach zajęć uczestnicy zostali również przeszkoleni z podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Beneficjenci ostateczni wzięli udział w kursach z zakresu: kucharz, kelner, pilot wycieczek, prawo jazdy kat. D i organizator turystyki.  Wsparcie dodatkowe: opieka nad dziećmi do 7 roku życia w trakcie trwania kursów oraz  wypłaty dodatku szkoleniowego lub zwrotu kosztów przejazdu na szkolenia.