Turystyka szansa dla rolnika

Okres realizacji: 01.06.2010 – 31.10.2012
Cel projektu: umożliwienie osobom chcącym odjeść z rolnictwa zwiększenia zdolności do podjęcia zatrudnienia poza sektorem rolnym.
Grupa docelowa: Projekt skierowany do rolników i ich domowników zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego
Liczba osób objętych wsparciem: 1080
Zakres wsparcia: kursy z zakresu zawodów: kucharz, kelner, barman, organizator agroturystyki i przewodnik agroturystyczny, warsztaty psychologiczne i motywacyjne oraz grupowe i indywidualne wsparcie doradcy zawodowego, szkolenie z zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.