Leasing zwrotny dla Przedsiębiorców z sektora MŚP (prowadzących pełną księgowość), którzy:

• Chcą szybko zwiększyć aktywa obrotowe i zachować ciągłość funkcjonowania firmy
• Chcą swobodnie decydować o przeznaczeniu uwolnionego kapitału
• Chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie, dzięki nowej inwestycji
• Poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego

Nasza oferta:
• Maszyny i urządzenia od polskich dostawców lub od autoryzowanych przedstawicielstw w Polsce renomowanych dostawców zagranicznych
• Kwota leasingu dla Klienta ustalana indywidualnie
• Brak prowizji za udzielenie leasingu
• Okres finansowania do 5 lat (60 miesięcy),
• Minimalna opłata wstępna – 10% wartości przedmiotu leasingu,
• Minimalna wartość wykupu (po 5 latach) – 1% wartości przedmiotu leasingu,
• Standardowe zabezpieczenia wierzytelności leasingowej (w uzasadnionych przypadkach zabezpieczenia dodatkowe np. poręczenia, hipoteka na nieruchomości)
• Ubezpieczenie przedmiotu leasingu oraz wycena środków trwałych proponowanych do leasingu oraz ewentualnych dodatkowych zabezpieczeń wierzytelności po stronie Klienta.

Zapraszamy do kontaktu
Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Warszawie
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
ul. Nowy Świat 6/12
00-400 Warszawa

Renata Pomorska-Grzechnik
Dyrektor
(+48) 885 600 157
renata.pomorska-grzechnik@arp.pl