Agencja Rozwoju Mazowsza zaprasza do udziału w seminarium zatytułowanym „Jak samorząd lokalny może zachęcać mieszkańców i gości poprzez nowoczesne technologie XR?”, które odbędzie się w dniu 27 listopada 2023 r. w godzinach 13:00 – 15:00, w formule online, na platformie Zoom.

Seminarium organizowane jest w ramach projektu 3i solutions for PS, współfinansowanego ze środków Programu Baltic Sea Region.

Projekt ma na celu ułatwienie wdrażania nowoczesnych, elastycznych i innowacyjnych rozwiązań stosowanych w usługach publicznych poprzez skalowanie cyfrowych technologii typu AR/VR/XR. W ramach projektu przygotowany zostanie zaawansowany mechanizm dla władz miast - bazujący na technologii XR, który testowany będzie na terenie województwa mazowieckiego.

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronie: https://interreg-baltic.eu/project/3i-solutions-for-ps/

Seminarium ma na celu udostępnienie mazowieckim samorządom i podmiotom treści powstających w ramach realizowanego projektu, jak również zwiększenie użyteczności tworzonych rozwiązań z uwzględnieniem lokalnych realiów. Do udziału zapraszamy pracowników jednostek samorządu terytorialnego, urzędów, jak i przedstawicieli lokalnych instytucji edukacyjnych, kultury i instytucji pozarządowych.

Zainteresowane osoby zapraszamy do zgłaszania uczestnictwa poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY ONLINE

Zapraszamy do udziału.

3l solutions horinzotal