ARM S.A. w imieniu Solidarity Fund PL in Moldova serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowym seminarium kończącym projekt „Public4mSME+ Sharing economy model as a resource for MSMEs during COVID-19 recovery time – second stage". Seminarium odbędzie się 25 lipca br., prowadzone będzie on-line w języku angielskim.

Projekt poświęcony był wypracowaniu mechanizmu do oceny gotowości miast to wdrażania rozwiązań opartych o gospodarkę dzielenia się (Sharing Economy) oraz generowania rekomendacji z konkretnymi rozwiązaniami gotowymi do zastosowania w celu wspierania lokalnych firm. W ramach Seminarium przedstawiony zostanie rezultat projektu oraz 6 pilotaży: po 2 z Polski (Mazowsza), Ukrainy i Mołdawii.
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie projektu, gdzie zarejestrować można adres email, na który otrzymacie Państwo link do wydarzenia:
https://public4sme.eu/index.php/2023/07/15/final-seminar-in-the-project/
 
O samym projekcie poczytać można na stronie www.public4sme.eu

W przypadku pojawiających się pytań proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy:
dr inż. Michał Klepka
Tel. +48 501 711 663
Email: m.klepka@armsa.pl