31 lipca 2022 roku zakończyliśmy realizację I fazy projektu START EASY, tym samym z dniem 1 sierpnia 2022 roku rozpoczęliśmy II fazę projektu (od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku).

W tej fazie skupimy się na monitorowaniu realizacji planów działania (Action Planów) oraz wprowadzaniu zmian w politykach wskazanych w planach działań.

Drugi etap projektu koncentruje się na odpowiedzi na poniższe pytania:

- czy dochodzi do wdrożenia wniosków wyciągniętych ze współpracy?

- czy wdrożenie prowadzi do zmian w polityce?

Szczegółowe informacje dotyczące projektu możecie Państwo znaleźć pod linkiem:
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/starteasy/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

On July 31, 2022, we completed the implementation of Phase I of the START EASY project, thereby starting Phase II of the project on August 1, 2022 (from August 1, 2022 to July 31, 2023).

In this phase we will focus on monitoring the implementation of action plans and the policy changes resulting from this implementation.

Phase 2 focuses on monitoring:

- wether implementation of the lessons learned from the cooperation happens.

- whether the implementation leads to policy changes.

Information about the project can be found here: https://projects2014-2020.interregeurope.eu/starteasy/

 

image