Rolnik w systemie ratownictwa

Okres realizacji: 01.08.2009 – 31.07.2011
Cel projektu: umożliwienie zwiększenia zdolności zatrudnienia poza sektorem rolnym osobom z terenu województwa mazowieckiego chcacym odejść z rolnictwa.

Grupa docelowa: osoby odchodzące z rolnictwa zamieszkałe na terenie województwa mazowieckiego
Liczba osób objętych wsparciem: 863
Zakres wsparcia: szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.