Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie zaprasza osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania w ramach programu Re_Open UK, mającego na celu pomoc polskim przedsiębiorcom w przezwyciężeniu negatywnych skutków Brexitu.

Spotkanie odbędzie się 19 września 2022 r. w godzinach 10:00 -12:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26 (sala konferencyjna na parterze).
 
Udział w spotkaniu możliwy jest po wcześniejszej rejestracji. Program spotkania wraz z formularzem rejestracyjnym dostępny jest pod https://forms.office.com/r/gZ3BBhgeHQ.

Termin zgłoszeń – 16 września 2022 r. do godz. 12:00.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 
O programie

Program Re_Open UK jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponieśli straty z powodu Brexitu. Firmy, których specyfika działalności opierała się na współpracy z Wielką Brytanią mogą otrzymać realną pomoc dzięki programowi realizowanemu przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. Na niwelowanie strat związanych z opuszczeniem przez UK Unii Europejskiej przeznaczona została kwota przeszło 500 mln PLN. Projekt ma charakter ogólnopolski i skierowany jest  do firm zarejestrowanych i prowadzących działalność na terenie RP,
w szczególności do MŚP.
 
Dofinansowania i rekompensaty mają charakter celowy i wypłacane są w Euro, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza przy planach inwestycyjnych, prowadzących do otwarcia na nowe rynki. Nabory do wypłat prowadzone są na zasadzie składania wniosków o dofinansowanie, które podlegają ocenie przez zespół ekspertów.
Aby jak największa liczba przedsiębiorców mogła skorzystać z Programu, w całym kraju zostanie przeprowadzona kampania informacyjna po Polsce, obejmująca zarówno spotkania stacjonarne, jak i webinary. Dzięki tej inicjatywie, każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z założeniami Programu, zasadami przyznawania środków oraz uzyskać odpowiedzi na kluczowe pytania.
 
Typy działań, na które można przeznaczyć wsparcie:
1. Nowe kierunki eksportu (sfinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach i misjach gospodarczych);
2. Re_start inwestycyjny (sfinansowanie inwestycji wspierających nowe kierunki rozwoju przedsiębiorstwa);
3. Akcja adaptacja do zmian (koszty dostosowania przedsiębiorstw do nowych warunków rynkowych wynikających z Brexit);
4. Brexit bez straty (zwrot kosztów z typów 1,2,3 poniesionych od 1 stycznia 2020  r.).

Pierwsze trzy typy projektów można ze sobą łączyć, co daje szerokie spektrum wsparcia dla przedsiębiorców - od imprez targowych po inwestycje w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, a także stworzenie strategii i nowych modeli biznesowych. Wszystkie działania mają na celu pomóc przedsiębiorcom
w dostosowaniu się do nowych warunków rynkowych.
 
Więcej informacji:
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G
90-349 Łódź
info@reopen.biz
tel.42 275 50 89
Strona programu: https://reopen.biz/
Program: https://reopen.biz/wp-content/uploads/2022/06/Pogram-Re_Open-UK-1.pdf

re_open_uk